Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Rekvisition af undersøgelser
Henvisning

For sygehusafdelinger gælder:
Undersøgelser rekvireres i dag i samme henvisningssystem som Radiologisk afdelings undersøgelser. Derfor skal vores undersøgelser bestilles i WebPAS.
Åbn først WebPas og log ind med dit brugernavn og adgangskode.

Udfyld herefter den ønskede undersøgelse/behandling og henvisningsårsag, resultatet af diagnose, motivering for undersøgelsen, resultatet af relevante laboratorium- og røntgenundersøgelser, transportmåde, meddelse om hvorvidt patienten tidligere har været undersøgt på Nuklearmedicinsk Afdeling. Dersom der foreligger særlige forhold af betydning for undersøgelsen, som f.eks. amning, graviditet, jodallergi, patienthandicap, hepatitis, AIDS eller behandling med cytostotika skal dette anføres på rekvisitionen.
Ved henvisning af kvinder i den fertile alder angives på henvisningen om kvinden er gravid eller ej. For ammende kvinder aftales afdelingens forholdsregler for hver enkel undersøgelse.
Identitet på henvisende læge er obligatorisk, og skal fremgå af henvisningen.

For praksis - og speciallæger gælder:
Praksis - og speciallæger skal henvise via EDIFACT. Der skal anvendes røntgenhenvisning (REF02).

Udfyld herefter den ønskede undersøgelse/behandling og henvisningsårsag, resultatet af diagnose, motivering for undersøgelsen, resultatet af relevante laboratorium- og røntgenundersøgelser, transportmåde, meddelse om hvorvidt patienten tidligere har været undersøgt på Nuklearmedicinsk Afdeling. Dersom der foreligger særlige forhold af betydning for undersøgelsen, som f.eks. amning, graviditet, jodallergi, patienthandicap, hepatitis, AIDS eller behandling med cytostotika skal dette anføres på rekvisitionen.
Ved henvisning af kvinder i den fertile alder angives på henvisningen om kvinden er gravid eller ej. For ammende kvinder aftales afdelingens forholdsregler for hver enkel undersøgelse. 
Identitet på henvisende læge er obligatorisk, og skal fremgå af henvisningen.

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Helle Nordentoft
Opdateret 13-03-2019 11:27:00
af Lone Lander

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!