Patologisk anatomi - Obduktioner
Obduktion af børn og fostre fra Aalborg Universitetshospital, Aalborg

 

 

 

Disse omfatter obduktion af levendefødte børn, dødfødte (fra og med uge 22+0) og fostre (fra og med uge 12+0 til og med uge 21+6).
Alle disse obduktioner følger retningslinjer beskrevet under Rekvirering af obduktion, også selv om fostre ikke juridisk er omfattet af Sundhedsloven vedr. ligsyn samt vejledningerne til denne lov.

Obduktioner af fostre og børn ≤15 år udføres  alle hverdage i dagtiden.

Alle foster- og børneobduktioner udføres på obduktionsstuen, Kapellet, Aalborg Universitetshospital (ligger ca. 1,5 km fra Patologisk institut).

Fostre og børn skal ligge på vandskyende, men ikke sugende, underlag, idet et sugende medfører udtørring og vil invalidere undersøgelsen. Børn opbevares på sædvanlig vis i kølerum. Fostre skal undersøges ufikserede og opbevares derfor i kølerum/køleskab, indtil transport til kapellet kan foregå. Nyfødte og dødfødte børn og fostre skal transporteres i lukket, solid transportkasse. Fostre fremsendes ufikserede.

Udover foster/barn fremsendes moderens placenta ufikseret direkte til Patologiafdelingen på sædvanlig vis med elektronisk rekvisition.

I forbindelse med abort/dødfødsel/perinatal og neonatal død udtages og fremsendes sammen med foster/barn i sædvanligt medium en placentabiopsi.

Såfremt der allerede ved rekvisition af obduktion er indikation for genetisk undersøgelse (oftest i form af provokeret abort grundet misdannelser), udfyldes

 • Ved fostre og dødfødte børn: blanketten til Nationalt Genom Center Informeret samtykke til omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik og rekvisitionsblanketten til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital Fosterdiagnostik
 •  Ved levendefødte peri- eller neonatalt døde børn: blanketten til Nationalt Genom Center Informeret samtykke til behandling, der indebærer omfattende genetisk analyse og rekvisitionsblanketten til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital Genetiske undersøgelser, børn + voksne. Ved fostre vælg ”fosterdiagnostik”, ved børn (eget eller erstatnings cpr nummer) vælg ”genetiske analyser, børn + voksne".

Udfyldt rekvisitionsblanket til genetisk analyse fremsendes sammen med placentabiopsi med fostret/barnet til obduktion. Blanketten, som sikrer samtykke til Nationalt Genom Center lægges i moderens journal.

Hvis obducenten i forbindelse med udførelsen af obduktionen finder indikation for genetisk undersøgelse, udtager obducenten føtalt væv og kontakter føtalmedicinere/obstetrikere på mailadressen AUHGraviditetsUL@rn.dk, således at disse hurtigst muligt kan indhente samtykke fra forældrene til Nationalt Genom Center. Føtalmedicinere/obstetrikere vender hurtigst muligt tilbage til obducenten med besked om, hvorvidt forældrene samtykker eller ej. Herefter udfylder obducenten den relevante rekvisitionsblanket til genetisk undersøgelse og sender den sammen med begge prøver til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

 

Nødvendige dokumenter, som afhentes af kapelassistenten på afdelingen

 • Udfyldt obduktionsrekvisition. Det er vigtigt, at barnets CPR-nummer er påført. Dette gælder både levendefødte med eget CPR-nummer og dødfødte, som får et erstatnings-CPR-nummer via den elektroniske patientjournal.
 • Ved børn (≥uge 22+0 eller levendefødte uanset gestationsalder) dødsattest (skal også sendes sammen med barnet)
 • Ved fostre (<22 uger) udfyldt blanket Håndtering af 2. trimester aborter eller en tilsvarende lokalt udformet blanket (skal også sendes sammen med fostret)  
 • Såfremt fostret skal nedgraves på kirkegård udfyldt Attest til brug ved nedgravning på kirkegård 
 • Moderens og, såfremt en sådan findes, barnets papirjournal indeholdende
  • svangre- og vandrejournal
  • Astraia-beskrivelser

Ansvarlig: Astrid Petersen

 

 

 

 

 

 

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Anna Steensgaard
Opdateret 29-07-2022 11:24:00
af Kirsten Lund

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!