Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B)

DAT

Udføres af:

Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)

Prøvemateriale:

4 ml EDTA (Glastype 6) (minimum 0,2 ml).  
Prøveglas mærkes med glasnummer. 

Analysen skal udføres indenfor 30 timer.

Børn < 1 måned: Er der også rekvireret blodtype, kan Direkte antiglobulin test (DAT) udføres på prøven til blodtype.

Udførelsesfrekvens:
Udføres rutinemæssigt på hverdage mellem kl. 8.00-15.24. I akut situation aftales analyseudførelse med Klinisk Immunnologi, Aalborg Universitetshospital på tlf. 9766 5550.
Indikation:
  1. Hæmolytisk sygdom hos nyfødte (HDFN).
  2. Autoimmune hæmolytiske anæmier.
  3. Undersøgelse af erytrocytsensibilisering forårsaget af visse medikamenter.
  4. Mistanke om in vivo sensibilisering på grund af transfusionsbehandling.
Besvarelse:

Analysen besvares som:
NPU20025 Direkte antiglobulin test;Erc(B)
Ved positiv svar :
NPU04070 Direkte antiglob. test(IgG);Erc(B)
NPU20027 Direkte antiglob.test(C3d);Erc(B)

Eventuelt:
NPU20028 Direkte antiglob.test(IgA);Erc(B)*
NPU20034 Direkte antiglob.test(IgM);Erc(B)*
* Analysen er ikke akkrediteret

Besvares den først kommende hverdag.

Svar på DAT kan findes i LABKA og Prosang InterInfo.

Analyseprincip:

Ved den Direkte antiglobulin test (NPU20025) undersøges erytrocytterne for for in vivo sensibilisering med erytrocytantistoffer af IgG klasse samt komplementfaktoren C3d. Analysen besvares som negativ, svag positiv, middel stærk positiv eller stærk positiv. Analysen præciserer ikke, hvilken af ovennævnte faktorer erytrocytterne er sensibiliseret med.

Første gang en prøve findes positiv, udføres specifik direkte antiglobulintest bestående af Direkte antiglobulin test IgG (NPU04070) og Direkte antiglobulin test C3d (NPU20027). Undtaget ved HDFN, hvor analysen ikke udføres. Analysen gradueres med:
0 er negativ
1 og 2 er svag positiv
3 er middel stærk positiv
4 er stærk positiv.

Ved mistanke om hæmolyse på immunologisk basis på trods af en negativ direkte antiglobulin test, kan analysen suppleres med undersøgelse for sensibilisering med IgA (NPU20028) og IgM (NPU20034).

Klassifikationskode:

NPU20024

Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
Coombs, Direkte antiglobulin test , Ercs(B)-Complement+Immunglobulin
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Kim Varming
Opdateret 07-02-2023 15:29:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!