Klinisk mikrobiologi - Analyseliste
Herpes Simplexvirus(DNA)

 

Udføres af:

Aa

Prøvemateriale:

Podning fra vesikel, podning fra læsion, eller spinalvæske.

OBS!!! Intrathekal syntese: Hvis spinalvæske ønskes undersøgt for intrathekal syntese, rekvireres som En-HV+VZ-C i Labka.
 
Intrathekal syntese udføres ikke af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, men sendes til analyse på Statens Serum Institut.

Prøvemængde:

Spinalvæske: ca. 1 ml.

Prøvetagning:

Podning med steril hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand, eller virustransportmedie (vatpinden medsendes).

Rekvisition:

 

  • Via WebReq: Undersøgelsen "Herpes simplex virus DNA/RNA"
  • Via KMA-ikon i Clinical Suite: Undersøgelsen "Herpes simplex virus DNA/RNA" eller undersøgelsen "Encefalit-udredning (HSV+VZV) DNA/RNA"

Opbevaring og forsendelse:

Opbevaring: I køleskab (4°C).

Forsendelse: (se Indsendelse af prøver)

Tidspunkt for prøvetagning:

Ved klinisk mistanke om viral meningitis/encephalitis eller forkølelsessår.

Utensilier:

Kan bestilles via Centraldepotet

NB: PCR-undersøgelser kan ikke udføres på kulpodepinde og Stuarts medium.

Undersøgelsesprincip:

Der anvendes PCR (Polymerase Chain Reaction) metode til opformering og realtidsdetektion af DNA specifikt for Herpes Simplex type 1 og 2

Indikation:

Ved mistanke om herpessår på hud og slimhinder

Besvarelse:

Positiv: Herpes Simplex DNA påvist.

Negativ: Herpes Simplex DNA ikke påvist.

Spinalvæsker analyseres alle dage undtagen søndag. Der gives svar samme eftermiddag, såfremt prøven er modtaget inden kl. 9.
Podninger analyseres mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tolkning:

Et negativt svar udelukker ikke herpes simplex infektion

Klassifikationskode:

NPU12423

Fagligt ansvarlig:

Mette Mølvadgaard, Molekylærbiolog.

Tilknyttede søgeord/synonymer
csv, encefalit, encefalit-udredning, encefalitudredning, encephalitis, herpes, HSV, simplex, spinal, sår, vesikler
OprettetOpdateret
Oprettet 29-04-2008 13:27:00
af Kit Højbjerg
Opdateret 10-09-2018 08:31:00
af Heine Skudstrup Haals

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!