Klinisk biokemi - Analyseliste
Sved-Sved ledningsevne

Sved-test

Udføres af:
Aa
Referenceinterval:
< 60 mmol/l (EQ NaCl)
Tolkning:

Børn med cystisk fibrose har tydeligt forhøjet chloridkoncentration i sved sammenlignet med sved fra børn, der ikke lider af sygdommen.

  • Referenceinterval: < 60 mmol/l (EQ NaCl)
  • Analytisk "gråzone": 60-80 mmol/l (EQ NaCl). Fornyet testning kan være relevant.

Sved-ledningsevne er en pålidelig indikator til enten at udelukke CF (normalt resultat) eller til at opnå laboratoriekonfirmation af lægens CF-diagnose.

Bemærkninger:

Undersøgelsen kan kun udføres efter forudgående aftale og den udføres kun på hverdage mellem kl. 8-15 .

Indlagte patienter: Tid for undersøgelsen aftales med Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit Nord tlf. 9766 4945.
Ambulante patienter: Bestilling af undersøgelsen skal ske via Børneafdeling 302 (sekretær Tine Jørgensen
).

 

Cystisk Fibrose(CF) er karakteriseret med unormal sekret i en sådan grad, at det forårsager lunge og mavetarmsygdom. Alvorlige og kroniske lungeinfektioner og malabsorbtion er alvorlige følger. Det er vigtigt at stille diagnosen så tidligt som muligt for at forebyggende behandling kan begyndes så tidligt i forløbet som muligt.

Der forventes et tilfælde ud af 4500 fødte børn.

Analyseprincip:

Metoden er Nanoduct (Wescor)
Bemærk at sved-ledningsevne og sved-chloridkoncentration er to forskellige analyser med forskellige referenceværdier.

Klassifikationskode:
NPU21552
OprettetOpdateret
Oprettet 13-03-2009 14:06:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 10-05-2021 12:46:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!