Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Tromboelastometri;B

TEM

Udføres af:

Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Afsnit Syd

Samt Klinisk Biokemi: Hjørring og Thisted

Prøvemateriale:

Voksne:
2 x 2,7 ml NaCitrat blod (glastype 10.1) 
1 x 4,0 ml Lithium Heparin (glastype 9)

Børn:
1 x 2,7 ml NaCitrat blod (glastype 10.1)
Evt. 1 x 2,0 ml Lithium Heparin (glastype 9.2)*

Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.
Analysen skal udføres umidddelbart efter modtagelsen, dog senest 90 minutter efter prøvetagning. Det er derfor kun muligt at rekvirere analysen som livsvigtig i LABKA.
Vigtigt: Telefonnummeret på den behandlingsansvarlige læge skal anføres ved bestilling i LABKA eller på rekvisitionen.

OBS! Ved børn kan det efter aftale med traumeansvarlig læge undlades at tage prøver til Rotem-analysen.
* 2 ml Lithium Heparin udtages kun på børn, hvis der er indikation for trombocytfunktionsanalyse (ekstremt sjældent). 

Indikation:

Tromboelastometri (TEM): Mistanke om koagulapati hos blødende patient. Anvendes ved akut transfusionsterapi, idet analysen kan påvise mangel på koagulationsfaktorer (inkl. fibrinogen) og trombocytter samt påvise restheparinisering og hyperfibrinolyse.
Aggregometri (Multiplate): Udføres ved blødning og samtidig mistanke om antitrombotisk behandling. Udføres efter samråd med KIs vagthavende læge. Kontakt tlf. 9766 5550.

Besvarelse:

Vagthavende læge fra Klinisk Immunologi tolker analysen og rådgiver i transfusionsterapi.
Der afgives telefonisk svar til den patientansvarlige læge.

Referenceinterval:

Normal rotemanalyse:
EXTEM CT: < 80 sek
EXTEM A10: > 42 mm
FIBTEM A10: > 9 mm
INTEM CT: < 240 sek

Bemærkninger:

Gælder for Aalborg:
Nord: Prøvertager sørger for forsendelse af blodprøver.
Syd: Livsvigtige prøver skal afleveres direkte til Blodtypelaboratoriet Syd af det klinisk afsnit.
Se procedure for det kliniske afsnit ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KI)

Analyseprincip:
Fuldblodskoagulationsanalyse.
Klassifikationskode:

ASS00438 / NPU26883

Litteratur:
DSKI's Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter
Tilknyttede søgeord/synonymer
Aggregometri, Blødning, Koagulation, Multiplate, Rotem, TEG, TEM, Thromboelastografi, Thromboelastometri, Tromboelastografi, Tromboelastometri
OprettetOpdateret
Oprettet 30-03-2009 13:41:00
af Helle Skotte
Opdateret 08-09-2022 08:38:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!