Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Blodtype, graviditet RhD neg uge 24

Type-grav2

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Molekylærbiologisk Laboratorium (MBA)
Prøvemateriale:

3 x 6 ml EDTA-blod (glastype 4).
Opbevaring af prøvemateriale på KBA:
1 stk prøveglas til blodtype: på køl
2 stk prøveglas til foster RhDtype: ved stuetemperatur
Analyserne skal udføres inden for 4 døgn

WebReq:
Analyse bestilles i WebReq. Prompten med graviditetsuge og fødested udfyldes. Prøveglas mærkes med etikette med patientens navn og cpr-nummer samt glasnummer.
Der kvitteres i WeReq for korrekt udført identitetskontrol.
Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test

Opbevaring og forsendelse:
Se under Prøvemateriale.
Indikation:

Tilbydes RhD negative gravide ved lægeundersøgelse i uge 24.

Indeholder følgende analyser:

  1. Blodtype: Patientens AB0- og RhD type bestemmes, og der screenes for irregulære erythrocytantistoffer.
  2. Foster RhD-type: DNA isoleres fra plasma. RhD-typebestemmelse udføres ved en polymerasekædereaktion (PCR).
Besvarelse:

Analysen indeholder:
NPU26678 Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)
NPU26690 Irregulær blodtype-Ab;P
NPU27386 RHD-gen;DNA(P)

En gang ugentligt. Svar kan findes elektronisk i praksislægers journalsystem samt i Labka.

Analyseprincip:
Patientens AB0- og RhD type bestemmes samt screening for irregulære erytrocytantistoffer.
Ved påvisning af irregulært erytrocytantistof udføres antistofidentifikation, denne udføres af Blodtypelaboratoriet, Aalborg Universitetshospital.
Antistofidentifikation indeholder:
NPU21747 Erythrocyt-Ab gruppe;P (Akkrediteret analyse)
NPU20200 Erythrocyt(Ag) gruppe;Erc(B) (Ikke akkrediteret analyse)
Klassifikationskode:
ASS00480
Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Undtagen NPU20200 Erythrocyt(Ag) gruppe;Erc(B)

Tilknyttede søgeord/synonymer
Negativ RhD, RhD negativ, Rhesus, Rhesus profylakse
OprettetOpdateret
Oprettet 18-12-2009 14:06:00
af Helle Skotte
Opdateret 01-06-2021 13:40:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!