Klinisk biokemi - Analyseliste
F-Hæmoglobin

F-Hb-imm

Udføres af:
Fr
Pris:
Prisgruppe: III
Prøvemateriale:

Fæces

Opbevaring og forsendelse:
Prøven opbevares på køl indtil forsendelse.
Patientvejledning:
Klinisk Biokemi, Regionshospital Nordjylland Klik her
Utensilier:
Prøvesæt inkl. patientvejledning og PTB udleveres til patienten af rekvirerenten.

Rekvirenten bestiller prøvetagningssæt hos
Sekretær, Klinisk Biokemisk Afsnit, Hjørring tlf. 976 41176 / 976 41713.
Indikation:

Analysen er kun indiceret efter speciallæge vurdering mhp. at påvise occult blod i fæces. Analysen anvendes ligeledes ofte efter sigmoideoskopi for at afklare, om der skal laves koloskopi.

Tolkning:
Occult blod i fæces er påvist ved prøvesvar over 100 ug/l
Bemærkninger:

Rekvirenter, der må indsende prøver til Klinisk Biokemisk Afsnit, Frederikshavn:

 

Hospital Rekvirent-navn Rekvirent-kode
Aalborg Universitetshospital Kirurgisk Gastroenterologisk Ambulatorium A Aamb(Aa)
Aalborg Universitetshospital Hæmatologisk Afdeling, Diagnostisk Center HæmDiag(Aa)
Aalborg Universitetshospital Børne Afdelinger og Ambulatorier BøDa(Aa) BøAm(Aa) 301(Aa)
Aalborg Universitetshospital, Hobro Endoskopiafsnittet Skopi(Ho)
Aalborg Universitetshospital, Farsø Medicinsk Afdeling MeDa(Aa)
Aalborg Universitetshospital, Thisted Med. Diagnostisk Center DIME(THI)
Regionshospitalet Nordjylland Diagnostisk Center DiagC(Hj)
Regionshospitalet Nordjylland Medicinsk Almen Sengeafsnit 205b MEDseng (Hj)
Regionshospitalet Nordjylland Medicinsk dagafsnit MedIntAmb (Hj)
Regionshospitalet Nordjylland Medicinsk Gastroent. Sengeafsnit 205a GASTseng (Hj)
Speciallæge Frank Svendsen Jensen, Aalborg 290114

Klassifikationskode:
NPU29057
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
F-Hæmoglobin
OprettetOpdateret
Oprettet 01-11-2016 07:43:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 10-05-2021 07:44:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!