Klinisk biokemi - Analyseliste
Csv-Proteintype gruppe

Csv-Pr-typ

Analysegruppe:
P-Albumin(imm.): ASS00224 sv.t.
NPU19673
Csv-Albumin(ratio Csv/P): NPU19659
Csv-Albumin: NPU19663
Csv-Immunglobulin G: NPU19812
Csv-Immunglobulin-oligokloni(elektroforese): NPU17076
Csv-Immunglobulin G(ratio Csv/P): NPU19660
P-Immunglobulin G(IgG):

ASS00226 sv.t. NPU19814

Csv-Immunglobuli G(log-ratio): ASS00034
Udføres af:
Aa
Pris:
Prisgruppe: IIII
Prøvemateriale:
2 ml (min. 1 ml) spinalvæske i glas med falsk bund
og
1 ml serum, glastype 1 eller 2  over i 12
Spinalvæske og blodprøve skal være udtaget med så kort interval som muligt (max. ± 48 timer).
Udførelsesfrekvens:
Udføres 1-2 gange pr. uge
Forventet svartid: 1 uge
Referenceinterval:
Csv-Albumin:  NPU196663 > 18 år: 0,05-0,33 g/l
P-Albumin(imm.):  ASS00224 28-48 g/l *
Csv/P-Albumin(ratio Csv/P): NPU19659 > 18 år: 3,00-9,00 x 10-3
Csv-Immunglobulin G: NPU19812 > 18 år: 0,011-0,048 g/l
P-Immunglobulin G(IgG): ASS00226 6,1-14,9 g/l *
Csv-Immunglobulin G(ratio Csv/P); NPU19660 1,3-4,5 x 10-3
Csv-Immunglobulin G(log-ratio): AS00034 0,80-0,91
     

*  Se detaljerede aldersspecifikke referenceintervaller for analyserne P-Albumin (Alb) og P-Immunglobulin G(IgG) (IgG).

Bemærkninger:

Ved den visuelle bedømmelse af Csv-elektroforesen tages stilling til, om der forekommer en oligoklonal opsplitning i gamma-fraktionen, som ikke genfindes i den tilsvarende P-elektro-forese. Forekomst af dette fænomen tages som udtryk for lokal IgG-syntese i centralnerve-systemet.

   

 Følgende formel benyttes til beregning af Csv-Immunglobulin G(log-ratio):

 

Csv-Immunglobulin G (log-ratio)=  _                                     

 Graf til vurdering af resultatet:

 

Klassifikationskode:
NPU04865
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Aa
Csv-Immunglobulin-oligokloni
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 22-06-2022 09:17:00
af Marianne Lund Mertz

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!