Klinisk biokemi - Analyseliste
Csv-Cerebrospinalvæske gruppe

Csv-us

Analysenavn i NordEPJ

Csv-Cerebrospinalvæske gruppe

under Materialetype - Csv 

Analysegruppe:
Csv-Leukocytter: NPU02594
Csv-Leukocytter(polynukl.) NPU10774
Csv-Leukocytter(mononukl.) NPU10763
Csv-Protein: NPU03276
Csv/P-Glukose-ratio: NPU01523
Csv-Glukose: NPU02190
P-Glukose(lumbalpunktur): ASS00244 sv.t. NPU02192
Csv-Erytrocytter: NPU01962
Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat(rekvireres særskilt i Aalborg): NPU08626
Csv-Laktat: NPU02545
Udføres af:

Hj, Ho, Thi, Aa
Ho, Thi udfører ikke gulfarvning/Csv-Hb-de. Prøven sendes med taxa til Aa.
For Aa: ved mistanke om subarachnoidalblødning, skal særskilt rekvirering ske under Csv-Hb-de

Pris:
Prisgruppe: IIII
Prøvemateriale:

NB: Første glas skal til dyrkning, andet glas/det glas med mindst synligt blod skal benyttes til denne undersøgelse.

2 ml spinalvæske (ved børn min. 1 ml - rekvirent bedes angive, hvilke analyser der prioriteres)

Glastype: Glas med falsk bund. Glas rekvireres hos:

  • Klinisk Biokemisk afdeling Hjørring på tlf. 41176
  • Klinisk Biokemisk Afdeling Aalborg på tlf. 64898
Prøvebehandling:

Prøven skal umiddelbart efter prøvetagningen afleveres til laboratoriets personale og inden 15 min efter prøvetagning.

Ved bestilling af Csv-Hæmogl. deriv.gruppe skal prøven pakkes ind i staniol.

Opbevaring og forsendelse:
Tåler ikke opbevaring.
Referenceinterval:
Csv-Leukocytter
0-7 dage: 0-20 x 106/l
7-30 dage: 0-15 x 106/l
> 30 dage: 0-4 x 106/l
Csv-Leukocytter(polynukl.)
0-7 dage: 0-7 x 106/l
7-30 dage: 0-5 x 106/l
> 30 dage: 0 x 106/l
Csv-Leukocytter(mononukl.)
0-7 dage: 0-13 x 106/l
7-30 dage: 0-10 x 106/l
> 30 dage: 0-4 x 106/l
Csv-Protein 
0-1 dage: 0,40 - 1,20 g/l
2-30 dage: 0,20 - 0,80 g/l
> 1 md-14 år: 0,15 - 0,45 g/l
> 14 år: 0,15 - 0,50 g/l

                

Csv-Glukose: 2,5-4,5 mmol/l
Csv-Glukose(ratio Csv/P): 0,40 - 0,80
Csv-Erytrocytter: 0 x 106/l
Csv-Laktat: 0,9 - 2,8 mmol/l

Bemærkninger:

Cerebrospinalvæskeundersøgelsen omfatter:

Csv-Leukocytter: Tælles hurtigst muligt efter prøvetagning (Fr: af rekv. læge)
Csv-Erytrocytter: Tælles hurtigst muligt efter prøvetagning (Fr: af rekv. læge)
P-Glukose(lumbalpunktur): Tages straks (1 time før - ½ time efter prøvetagning)
Csv-Glukose

Desuden:

Csv-Leukocytter, fraktionerede:  Angives altid, hvis Csv-Leukocyt-tællingen/analysen er udført maskinelt.
Er maskintælling ikke mulig, f.eks. ved lille mængde spinalvæske/prøvemængde, angives Csv-Leukocytter, fraktionerede ved  Csv-Leukocytter > 20  x 106/l  

 

Hj: Csv-Hæmoglobin+Hæmoglobinderivat: (0 1)

Ho, Thi og Aa:

Csv-Hæmogl. deriv.gruppe, der søges identificeret, hvis der er fundet gulfarvning. Se Csv-Hb-de

 

Hj, Ho, Thi og Aa: Csv-Protein

 

Klassifikationskode:
NPU14911
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Aa
Csv-Erytrocytter
Csv-Leukocytter
Tilknyttede søgeord/synonymer
lumbal, Spinalvæske
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 28-04-2022 08:37:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!