Klinisk biokemi - Nyheder
Nyt analyseudstyr i Aalborg primo 2022

Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, skifter analyseudstyr på Aalborg matriklen fra og med tirsdag den 15. februar 2022.

Skiftet vedrører mere end 100 forskellige kemi- og immunkemianalyser. Det nye udstyr har en anden leverandør end hidtil, og der vil derfor i en periode være forskelligt analyseudstyr i Aalborg (Abbott) og Hobro/Thisted (Roche).

En samlet oversigt over alle analyser, som skifter analyseudstyr i Aalborg, med angivelse af om analysen udføres i Aalborg og/eller i Thisted/Hobro kan ses her: Bilag 1

Niveauændringer

For langt de fleste analyser sker der ingen ændring af niveau og/eller referenceinterval i forbindelse med skift af udstyret i Aalborg.

For analyserne nævnt i skemaet nedenfor, må det forventes, at resultater med det nye udstyr er forskellige fra hidtidige resultater.

En samlet liste over alle analyser med angivelse af niveauændring og/eller ændring af referenceinterval for enkelt-analyser kan ses her: Bilag 2

Analysekode Analysenavn Niveauændring i forhold til hidtidige udstyr
NPU19673 P-Albumin 10% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU29061 P-Amylase, pancreastype 10% lavere med ny metode i hele måleområdet
NPU19651 P-Alanintransaminase 10% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU19654 P-Aspartattransaminase 10% højere med ny metode omkring øvre referenceintervals grænse
NPU17194 P-Bilirubin (konjugeret) 10-15% lavere med ny metode over øvre referenceintervals grænse
NPU19742 P-Complement C4 10% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU19748 P-C-reaktivt protein 10% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU19764 P-Ferroxidase (ceruloplasmin) 25% højere med ny metode omkring og under nedre referenceintervals grænse
NPU04073 P-Homocystein 10-20% lavere med ny metode i hele måleområdet
NPU19750 P-Kreatinkinase MB 20% lavere med ny metode omkring cut-off
NPU19865 P-Myoglobin 20% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU03577 P-Thyrotropin (TSH) 15% lavere med ny metode i hele måleområdet
AAB00437 P-Thyroxin (frit T4) 30% lavere med ny metode i hele måleområdet, nyt referenceinterval
NPU03624 P-Triiodthyronin (total T3)  15% lavere med ny metode over øvre referenceintervals grænse
NPU19676 U-Albumin 10% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU18016 U-Kreatinin 10% lavere med ny metode i hele måleområdet
NPU19661 U-Albumin/Kreatinin-ratio  25% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU04160 U-Calcium 10% lavere med ny metode i hele måleområdet
NPU02648 U-Magnesium 15-20% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU03958 U-Protein 15% højere med ny metode i hele måleområdet
NPU03276 Csv-Protein 15% højere med ny metode i hele måleområdet

Analyser med særlig opmærksomhed

P-Kolesterol LDL

Ved skift til nyt udstyr i Aalborg bliver der mulighed for direkte måling af LDL-kolesterol i de tilfælde, hvor triglycerid er større end 4,5 mmol/L, og LDL derfor ikke kan beregnes.

For nærmere information se note 1 i denne oversigt: Bilag 2

P-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2)

Ved skift til nyt udstyr i Aalborg tages en ny metode til måling af vitamin D (total) i brug. Den nye analyse indføres samtidigt ved hele Aalborg UH og nuværende metode i Aalborg og Thisted nedlægges.

For nærmere information se note 2 i denne oversigt: Bilag 2

P-Troponin T og I

Ved skift til nyt udstyr i Aalborg erstattes P-Troponin T (TNT) med P-Troponin I (TNI). Dette er en anden analyse, som ikke er direkte sammenlignelig med hidtidige TNT-resultater. I Thisted og Hobro vil der fortsat anvendes TNT. Ved Regionshospitalet Nordjylland (Hjørring) anvendes TNI, men med andet cut-off (se skema). Resultaterne for hver enkelt TNT/TNI-analyse vil komme på adskilte linjer i Labka.

For nærmere information se note 3 i denne oversigt: Bilag 2

Udførelsessted Analysekode Analysenavn Analyseforkortelse Cut-off (99 percentil)
Aalborg NPU27591 P-Troponin I TNI-HS < 24 ng/L
Thisted NPU27501 P-Troponin T TNT-HS < 14 ng/L
Hobro ASS00665 P-Troponin T (POCT) POCT-TNT < 17 ng/L
Hjørring AAB00394 P-Troponin I (HS) TNI-HS < 45 ng/L

Forskningsprojekter

Skift af analyseudstyr kan have betydning for igangværende og nært forestående forskningsprojekter.

Vi håber, at den samlede oversigt over alle analyser med angivelse af forventet niveauændring kan være en hjælp: Bilag 2

P-C-reaktivt protein (CRP)

Den primære CRP-analyse på det nye udstyr kan måle ned til en koncentration på 1,0 mg/L. Hvis der i et specifikt forskningsprojekt er behov for at kunne bestemme CRP i niveau under 1,0 mg/L, da kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes omkring mulighederne for dette.

Ved spørgsmål omkring forskningsprojekter eller behov for uddybende information kan projekt-bioanalytiker Charlotte Rønn Kjær kontaktes på e-mail: chrokj@rn.dk

Spørgsmål og uddybende information

Ved spørgsmål i forbindelse med skift af udstyr eller behov for uddybende kommentarer, kontakt da meget gerne undertegnede ved Klinisk Biokemisk Afdeling:

Stine Linding Andersen, overlæge, e-mail: stine.a@rn.dk                 

Peter Astrup Christensen, kemiker, e-mail: peter.christensen@rn.dk

Tilknyttede søgeord/synonymer
abbott, analyseudstyr
OprettetOpdateret
Oprettet 28-12-2021 08:39:00
af Steffen Andersen
Opdateret 14-07-2022 13:29:00
af Stine Linding Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!