Indledning - Nyheder
Rekvirering gennem NordEPJ - opdateret september 2022

I marts 2022 overgår rekvirering af paraklinsike undersøgelser fra basissytemer til NordEPJ.

Rådgivning om funktionerne i NordEPJ ligger i afdelingernes læringsteams samt hos ITSupport.

Beslutningsstøtte, til valg af klinisk relevant analyse, i Klinisk Biokemisk Afdeling Aalborg, kan ske ved kontakt til vagthavende læge på +45 20 60 21 90.

For analyser i Klinisk Immunologisk Afdeling kan vagthavende bioanalytiker kontaktes på 97 66 55 50

For fremsøgning af analyserne er Laboratorievejledningen en stor hjælp, da de analyseforkortelser, som der velkendte fra LABKAII WebClient, er ikke kendte i NordEPJ RekvisitionSvarModul. Se vejledning NordEPJ RSM Huskeseddel Biokemi

I NordEPJ fremsøges undersøgelser ud fra de eksisterende analyseprofiler, eller de analysenavne som kan fremsøges her i laboratorevejldningen

Et eksempel er Laboratorievejledningen for Kreatinin hvor den kendte analyseforkortelse "Crea" skal fremsøges som hele eller dele af "P-Kreatinin".

For specifikke vejledninger udgivet af  de Klinsik Biokemiske Afdelinger  henvises til 

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afdeling

Cerebrospinalvæske – undersøgelse af

For specifikke vejledninger udgivet af Klinisk Biokemisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Pleuravæske – diagnostisk undersøgelse

Ledvæske – diagnostisk undersøgelse

Tilknyttede søgeord/synonymer
Analysenavn, NordEPJ
OprettetOpdateret
Oprettet 09-05-2022 15:52:00
af Marianne Lund Mertz
Opdateret 31-08-2022 13:32:00
af Marianne Lund Mertz

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!