Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Thyrotropin [TSH]

TSH

Udføres af:
Hj, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: I
Prøvemateriale:
2 ml (min. 1 ml) hæmolysefrit Li-heparin plasma Glastype 9
Referenceinterval:
Alder
1 mdr - 1 år: 0,60-8,1 miu/l
1 år - 18 år: 0,60-4,5 miu/l
> 18 år : 0,30-4,5 miu/l

 

Graviditetsuge
3.-12. uge: 0,1-3,5 miu/l (TSH kan ligge højere i uge 3-6)
13.-28. uge: 0,3-3,7 miu/l
29.-42. uge: 0,3-3,7 miu/l

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - P-Thyrotropin [TSH]
Bemærkninger:

TSH bestilles i LABKAII webklient Prod som:

Thyreoidea screening:
Primært måles TSH.
Hvis TSH ligger inden for referenceintervallet (0,30-4,5 miu/l) for voksne(>18 år), foretages ingen yderligere målinger.

Hvis TSH ligger uden for referenceintervallet for voksne, analyseres der hvis

Kommentar: Ved mistanke om hypothyroidisme (TSH > 4,5 miu/l) og med svar på Total T4, tilfører Total T3 ingen yderligere information af klinisk betydning.

 

Da referenceintervallet for børn (< 18 år) er lidt forskelligt fra det, der gælder for voksne, bestilles der altid Thyreoidea-behandlingskontrol  Thyr-beh på disse.

Thyreoidea behandlingskontrol: TSH, Tt3 og Tt4 

Klassifikationskode:
NPU03577
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
P-Thyrotropin [TSH]
Metodeblad
Aa
P-Thyrotropin [TSH]
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 10-05-2021 13:31:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!