Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Thrombocyt-Ab gruppe;Trc(B)

Trc-Ab-Au

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Cellulær Immunologi (CIA)
Prøvemateriale:

2 x 6 ml EDTA-blod (glastype 4)
Prøveglas mærkes med patientens navn og cpr-nummer.

Indikation:
Mistanke om autoimmun trombocytopeni.
Besvarelse:
Elektronisk svar. Svartid: Op til 14 dage.
Tolkning:

0

= Normal forekomst af trombocytbundet immunglobulin
1 = Let øget forekomst af trombocytbundet immunglobulin
2 = Øget forekomst af trombocytbundet immunglobulin
3 = Stærkt øget forekomst af trombocytbundet immunglobulin
Bemærkninger:

Prøvematerialet skal være modtaget i Cellulær Immunologi senest kl. 12 dagen efter prøvetagningsdatoen.

Fredage samt dage før en helligdag skal prøvematerialet være modtaget i Cellulær Immunologi samme dag inden kl. 12.00.

Analysen udføres en gang om ugen.

Analyseprincip:
Ved flowcytometrisk teknik undersøges for mængden af trombocytbundet immunglobulin ved at tilsætte sekundært fluorescensmærket anti-IgG/IgM.
Klassifikationskode:
NPU20042
Tilknyttede søgeord/synonymer
Auto trombocyt, autoimmunt, Thrombocyt, Trcs(B)-Complement+Immunglobulin, Trombocyt, auto, Trombocytantistof
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 10-09-2018 13:52:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!