Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Erythrocyt(Ag) gruppe;Ercs(B)

Ercy-Ag

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Prøvemateriale:

2 x 6 ml EDTA-blod (glastype 4).

Prøveglasene mærkes med patientens navn og cpr-nummer.

Hos spædbørn kan analysen udføres på 1 ml EDTA blod (1 glas). Promt med maters navn og cpr-nummer udfyldes ved bestilling.

Analysen skal udføres inden for 4 døgn.

Ved prøvetagning anvendes samme procedure, som ved Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test.

Udførelsesfrekvens:
Udføres rutinemæssigt på hverdage mellem kl. 8.00-15.24. I akut situation aftales analyseudredning med Klinisk Immunnologi, Aalborg Universitetshospital på tlf. 9766 5550.
Indikation:

Hvis en gravid kvinde har fået påvist et irregulært erythrocytantistof, bør vir fænotypebestemmes for pågældende antigen.

Virs fænotypebestemmelse foretages i det omfang, det skønnes nødvendigt. Vurdering og rekvirering af analysen varetags af Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Blodprøven kan kun udtages på regionens hospitaler/sygehuse.

Det nyfødte barn bør også fænotypebestemmes for pågældende antigen. Udføres på navlesnorsprøve eller prøve til blodtypebestemmelse.

Besvarelse:

Besvares den først kommende hverdag.

Svar kan findes i Prosang InterInfo.

Bemærkninger:

Fænotypebestemmelse med henblik på faderskabssager foretages udelukkende på Retsmedicinsk Institut, København.

Link til blodtype bestemmelse.

Analyseprincip:
Patientens blodlegemer undersøges for blodtypeantigen udover AB0 antigener og RhD faktoren.
Klassifikationskode:

NPU20200

Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-03-2022

Tilknyttede søgeord/synonymer
Ercs(B)-Erythrocyt-antigen, Erythrocyt-fænotype, erytrocyt, feno, fæno, uxor, vir
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 15-07-2022 11:13:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!