Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Transfusionskomplikation

Transf-k

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Prøvemateriale:

6 ml EDTA-blod til BAC (glastype 4) (minimum 1 ml).
Prøveglas mærkes med patientens navn og cpr-nummer.
2 ml EDTA-blod til DAT (glastype 5) (minimum 1 ml).
Se også
Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test

Komplikationen meldes til Klinisk Immunologi på tlf. 976 65550.

Transfusionsjournal med information om transfusionskomplikation samt prøverne udtaget umiddelbart efter opstået komplikation afleveres/sendes til Klinisk Immunologi, Blodtypelaboratoriet Syd, Aalborg Universitetshospital.
Ved en akut hæmolytisk reaktion indsendes tillige blodkomponentpose med restindhold.
Se proceduren for det kliniske afsnit, Aalborg Universitetshospital ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KIA)
For andre de øvrige sygehuse i RN, sørger prøvetager for forsendelsen.

Det kliniske afsnit skal rekvirere prøverne Blodtype og Direkte antiglobulin 10. dag efter transfusionskomplikationen.

Udførelsesfrekvens:
Komplikationen meldes til Klinisk Immunologi på tlf. 976 65550.
Umiddelbart efter anmeldelsen vurderes ud fra patienten symptomer, om analysering skal påbegyndes straks eller kan udføres inden for 24 timer.
Ved en alvorlig transfusionskomplikation samt ved mild transfusionskomplikation, hvor der forsat er behov for blod, vil analysering straks påbegyndes.
Indikation:

Ved alle komplikationer udtages blodprøver på patienten. Undtagelsen er ved lettere allergiske reaktioner samt ved temperaturstigning, hvor det vurderes at stigningen skyldes kendt sepsis.

Besvarelse:
Besvares elektronisk inden for 24 timer.
Svar på transfusionskomplikation kan findes i
Prosang InterInfo.
Bemærkninger:

Personale fra Klinisk Immunologi vil telefonisk, efter transfusionskomplikation er meldt, kontakte personale på klinisk afsnit for yderligere oplysninger vedr. transfusionskomplikationen.

Rådgivning gives af vagthavende læge fra Klinisk Immunologi. Kan kontaktes via 976 65550 

Yderligere information se Transfusionkomplikationer i PRI

Analyseprincip:

Patientens AB0- og RhD type bestemmes samt screening for irregulære erytrocytantistoffer. Der udføres Direkte antiglobulin test.
Ved påvisning af irregulært erytrocytantistof udføres antistofidentifikation, denne udføres af Blodtypelaboratoriet, Aalborg Universitetshospital.
Analysen indeholder:
NPU26678 Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)
NPU26690 Irregulær blodtype-Ab;P
NPU20024 Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B)

Suppleres ved påvisning af irregulært erytrocytantistof med Antistofidentifikation indeholdende:
NPU21747 Erythrocyt-Ab gruppe;P
NPU20200 Erythrocyt(Ag) gruppe;Erc(B)

Klassifikationskode:
ASS00151
Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
Komplikation, Reaktion
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 11-07-2022 14:53:00
af Helle Skotte

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!