Klinisk biokemi - Analyseliste
Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe

aB-S-B

Analysegruppe:
P(aB)-pH NPU12474
P(aB)-pCO2 NPU01470
P(aB)-pO2 NPU08977
Ecv(aB)-Base Excess ASS00122

P(aB)-Hydrogencarbonat(standard)

ASS00124
Hb(aB)-O2 sat NPU03011
Udføres af:
Fa, Fr, Hj, Ho, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: II
Prøvemateriale:

Blod udtaget anerobt i sprøjte eller kapillærrør stabiliseret med heparin, holdbart i max. 30 min. ved stuetemperatur.
Under opbevaring vil pO2 og pCO2 ændres hen imod henholdsvis 22 kPa og 0 kPa.

Referenceinterval:
Ved 37 °C:  
aB-pH: 7,37-7,45
   
aB-pCO2:  
> 18 år, k: 4,3-5,7 kPa
> 18 år, m: 4,7-6,0 kPa
   
aB-pO2:  
18-40 år: 11,1-14,4 kPa
> 40 år: 9,6-13,7 kPa
   
aB-BE:  
Fælles 1dage - 3år -4,0 - 2,0 mmol/l
Kvinde >3år -3,0 - 2,0 mmol/l
Mand >3år -1,5 - 3,0 mmol/l
   
aB-HCO3:  
Kvinde 21,8-26,2 mmol/l
Mand 22,5-26,9 mmol/l
   
O2-sat:  
0-40 år: 0,95-0,99
> 40 år: 0,92-0,99
Bemærkninger:

Alle analysesvar er korrigeret til 37 °C.

Blodets Standard Base Excess (baseoverskud) er defineret som titrerbar base ved titrering med H+ til pH 7,40 ved pCO2 = 5,3 kPa(40 mm Hg), Hb = 3 mmol/l (gennemsnitsværdi for hele ekstracellulærvæsken) og T = 37°C. Beregnes ud fra målte værdier for: pH og pCO2
Standard Base Excess er bedre end Aktuel Base Excess til at afspejle en metabolisk acidose eller alkalose, idet den er upåvirket af en akut respiratorisk ændring (hyper- eller hypokapni).

"Standard"- hydrogencarbonat er plasmas hydrogencarbonatkoncentration, efter at blodet er gennemboblet ved 37 °C med en oxygen-carbondioxidblanding med en CO2-tension på 5,3 kPa (40 mm Hg) og en O2-tension >20 kPa (> 150 mm Hg).
Beregnes ud fra målinger af hæmoglobin, pH, pCO2 og sO2.
1 kPa (kiloPascal) = 7,50 mm Hg.

Klassifikationskode:
NPU04197
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Fr, Hj
P(aB)-pH
P(aB)-pCO2
P(aB)-pO2
Ecv(aB)-Base Excess

P(aB)-Hydrogencarbonat (standard)

Tilknyttede søgeord/synonymer
A-punktur, Arterie
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 13-09-2021 09:40:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!