Klinisk biokemi - Analyseliste
B-Kromosomundersøgelse (ÅrhUH)

Kromo-RM

Pris:
ca. 1575 kr.
Prøvemateriale:

2 ml Lithium-Heparin-fuldblod eller kapillærblod
På spædbørn: 1 ml, absolut mindstemængde 0,5 ml.

Prøven mærkes med pt.navn, cpr.nr. og prøvedato.

Hvis prøven tages fredag og dagen før en helligdag, skal den opbevares på køl til forsendelse.

Prøvebehandling:
Glasset skal vendes grundigt.
Det anbefales ved børn at udtage 1-3 ml blod ved venepunktur, ved anvendelse af li-hep-glas.
Kapillærblod tages kun i de tilfælde, hvor venepunktur ikke er mulig.
Opbevaring og forsendelse:
Forsendelse med alm. post mandag til torsdag.
Eksternt laboratorie:

Aarhus Universitetshospital, Skejby, adresse klik her.

Yderligere oplysninger, se udførende laboratoriums hjemmeside

Rekvisition:

Specialrekvisition skal udfyldes af rekvirent og medsendes.

Tjek specialrekvisition for ønsket analyse og prøvemateriale.

Utensilier:
Lithium-heparin glas. Til kapB bruges microglas, capijet TMLH.
Som alternativ 1 ml hælblod i 2,7 ml Lithium-heparin glas.
Bemærkninger:

Turner-mosaik screening bestilles ved på specialrekvisitionen at sætte kryds i "FISH-undersøgelse for" og skrive "Turner-mosaik" i skrivefeltet.
Hasteprøver skal meldes på ovenstående tlf.nr. eller man kan faxe rekvisitionssedlen på fax. nr. 8678 3181. Der medsendes "Rekvisition af postnatale genetiske undersøgelser" udfyldt af rekvirerende afdeling.
Se evt. også XKROM (B-X-kromosomer; antal) eller Fragilt-X (DNA(spec.)-FMR1-gen).

Klassifikationskode:
ASS00145
Tilknyttede søgeord/synonymer
FISH, Profase
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 28-09-2021 07:52:00
af Steffen Andersen

Da siden lagres og opdateres digitalt vil en udskrevet side altid blive betragtet som forældet!