Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
Oversigt misbrugsanalyser

Misbrug

Udføres af:
Hj
Prøvemateriale:

9 ml urin. Emb. type 15.4 

 

NB. 6 ml urin (Emb. type 15) kan være for lavt volumen, hvis prøven er positiv og skal udredes med flere konfirmatoriske analyser.


Kliniske afdelinger og praksis:   

Prøvetagning af urin til misbrugsanalyser (kliniske afdelinger og praksis)

 

Andre rekvirenter (private, kommunale og regionale institutioner):

Prøvetagning af urin til misbrugsanalyser

 

Rekvirenter fra andre regioner:
Kan indsende egne urinprøverør (i hård plast) u/tilsætning, mindst 9 ml.

Bemærkninger:

Generelt:

Til analyseringen benyttes en kombination af immunkemiske screeninger- og verifikationsanalyser (konfirmatoriske analyser) med kromatografi og massespektrometri (GC-MS og LC-MS/MS).

 

Ved akutte forgiftninger anbefales at GIFTLINJEN kontaktes på tlf. 82-121212.

 

Der kan sikres prøvemateriale og udredning af forgiftninger ved U-Forgift og S-Forgift.

Laboratoriet har ikke vagtberedskab til misbrugsanalyser, og hurtigtests anbefales ikke til udredning af akutte rusmiddelforgiftninger, se vejledning fra Sundhedsstyrelsen, klik her

Ønskes prøven undersøgt for andre misbrugsstoffer end de som findes i laboratorievejledningen, kan hjælp til rekvisitionen fås ved at kontakte Hospitalskemiker Torben Breindahl på tlf. 97-641177 eller medikamentafsnittet på tlf. 97-641179 / 97-641193.


Brugerbetaling

For rekvirenter, der siden 2007 har været underlagt ordning med brugerbetaling, se prisliste

 

Arbejdspladstestning

Arbejdspladstestning omfatter bl.a. præ-ansættelsestestning og rutinemæssige undersøgelser for søfolk, teknikere, off-shore personel mm.
Der henvises til praksissektoren for prøvetagning (kun urin) og rekvirering af analyserne.
Laboratoriet udsteder en rapport på dansk eller engelsk til arbejdsgiveren, Trafikstyrelsen m.fl.

Der skal fremsendes faktureringsoplysninger for arbejdsgiver (EAN nr., adresse, kontaktperson).


Rapportering af analyseresultater
Analyseresultater, som ikke er kvantitative, rapporteres som NEGATIV eller POSITIV.

  • "POSITIV" betyder, at det pågældende stof er målt over rapporteringsgrænsen for analysen.
  •  "NEGATIV"  betyder, at det pågældende stof IKKE er målt over rapporteringsgrænsen for analysen.  

For rekvirenter uden adgang til elektronisk rekvirering (LABKA/Webreq):
Hvis analysen bestilles regelmæssigt benyttes rør/emballage, der kan rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet, Klinisk Biokemi, Hjørring, Regionshospitalet Nordjylland, tlf. 97 64 11 76.

Der benyttes rekvisitionsseddel til at bestille analyserne. Bemærk at rekvisitionssedlen er dobbeltsidet. Se i øvrigt Hjemmeside for Klinisk Biokemi, Hjørring, Regionshospitalet Nordjylland

Oplysninger om medicinindtagelse kan være relevant at anføre af hensyn til tolkning af analyseresultaterne (krydsreaktioner, interferens m.m.).


For rekvirenter med adgang til LABKA/Webreq:

Praksissektoren bedes benytte Webreq. Rekvirenter med adgang til Labka, herunder kliniske afdelinger, skal bestille misbrugsanalyser elektronisk. Tag kontakt til lokale IT/Labka supportere, hvis der er problemer hermed.

Laboratoriet udfører rutinemæssigt følgende analyser:

Anabole steroider

Analysen udføres p.t. ikke i Danmark.

 

Information om fortolkning af analyseresultater

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev februar 2016

Nyhedsbrev oktober 2016 

Nyhedsbrev april 2017

 

Skema til benzodiazepiner

 

Analysekode

Analysenavn

Cutoff
ng/mL

Anvendelse

Vejledende
påvisningstid*

U-Amfetami U-Amfetaminer (reflexanalyse) 200 Misbrug (amfetamin / metamfetamin /MDMA (ecstasy))

2-3 døgn

U-Stim-sc U-Cathinoner (GC-MS screening (reflexanalyse) - Misbrug (cathinoner m.m.)

-

U-Barb-sc U-Barbiturater(reflexanalyse) 200 Misbrug (barbiturater)

2-3 uger

U-Benz-sc U-Benzodiazepiner (reflexanalyse) 200 Misbrug (benzodiazepiner)

Fra 2-4 døgn op til 4-6 uger

U-Can-sc U-Cannabinoler (reflexanalyse) 50 Misbrug (cannabis)

Fra 2-3 døgn op til 4-5 uger

U-Opia-lav U-Opiater (lav cutoff)(reflexanalyse) 200 Misbrug (morfin/kodein)

2-3 døgn

U-Opia-høj U-Opiater (høj cutoff) (reflexanalyse) 2000 Misbrug (morfin/kodein)

2-3 døgn

U-Oxyc-sc U-Oxycodon (reflexanalyse) 100 Misbrug (oxycodon)

2-3 døgn

U-Fent-ver U-Fentanyl (reflexanalyse) 5 Misbrug

1-2 døgn

U-Meta-sc U-Metadon (reflexanalyse) 300 Misbrug (metadon)

3-7 døgn

U-Koka-sc U-Kokain (reflexanalyse) 100 Misbrug (kokain, crack)

2-4 døgn

U-Keto-ver U-Ketobemidon (reflexanalyse) 200 Misbrug (ketobemidon)

2-3 døgn

U-Keta-ver U-Ketamin (reflexanalyse) 200 Misbrug (ketamin)

2-3 døgn

U-TAP-ver U-Tapentadol (refleksanalyse) 100 Misbrug (tapentadol)

2-3 døgn

U-Tram-ver U-Tramadol (reflexanalyse) 200 Misbrug (tramadol)

2-3 døgn

U-Peth-ver U-Pethidin (reflexanalyse) 200 Misbrug (pethidin)

1-3 døgn

U-Prop-ver U-Propoxyphen (reflexanalyse) 200 Misbrug (propoxyphen)

2-8 døgn

U-PCP-ver U-Phencyclidin (reflexanalyse) 25 Misbrug (PCP)

2-8 døgn

U-Metp-ver U-Methylphenidat (reflexanalyse) 100 Misbrug (methylphenidat)

1-2 døgn

U-MDPV-ver U-MDPV (reflexanalyse) 100 Misbrug (syntetiske cathinoner)

1-3 døgn

U-PVP-ver U-PVP (reflexanalyse) 100 Misbrug (syntetiske cathinoner)

2-3 døgn

U-Preg-ver U-Pregabalin (reflexanalyse) 150 Misbrug (pregabalin)

3-4 døgn

U-Bup-ver U-Buprenorfin metabolitter (reflexanalyse) 2 Misbrug/behandling (buprenorfin)

1-4 døgn

U-GHB-ver U-GHB (4-hydroxy butyrat) (reflexanalyse) 10000 Forgiftning med GHB

3-6 timer

U-ETG-ref U-Ethylglucuronid (reflexanalyse) 500 Biomarkør for indtagelse af ethanol

1-3 døgn

U-LDAm-ver U-Lisdexamfetamin (refleksanalyse) 200 Indtagelse af lægemidlet lisdexamfetamin 2-3 døgn
U-Zol-ver U-Zolpidem (refleksanalyse) 25 Indtagelse af lægemidlet zolpidem 2-4 døgn
*fra 4-6 timer efter indtagelse - bemærk, at prøven kan tages for tidligt i forhold til analyse.

Analysearbejdet for hele programmet er omfattende, og behovet anbefales nøje overvejet inden rekvirering. Afdelinger kan få tilgang til profiler i Labka, hvis der er behov.

Ved forgiftninger oplyses ordinerede medikamenter og lægemidler anvendt efter indlæggelsen, da disse kan "krydsreagere" med immunkemiske screeninger.

Tilknyttede søgeord/synonymer
2-CB, Alprazolam, Amfepramon, Amfetamin, Amphetamin, Arbejdspladstest, Barbital, Barbiturater, Barbitursyre, Benzodiazepiner, Benzoylecgonin, Bromazepam, Buprenorfin, Cannabinoider, Cannabinoler, Cannabis, Cathin, Cathinon, Clonazepam, Cocain, Codein, Cokain, Concerta, Crack, Dextropropoxyphen, Diazepam, Drugtest, Ecstasy, Efedrin, Ephedrin, Ethylglucuronid, Fantasy, Flunitrazepam, Forgiftning, Gammahydroxybutyrat, GHB, Hash, Heroin, Kath, Ketamin, Ketobemidon, Ketogan, Khat, Kodein, Kokain, Lorazepam, Marijuana, MBDB, MDMA, MDPV, Medikamenter, Metadon, Metamfetamin, Metcathinon, Methadon, Methylphenidat, Midazolam, Misbrug, Misbrugsanalyse, Misbrugsstoffer, Monoacetylmorfin, Morfin, Morphin, Narko, Narkotika, Narkotikum, Nitrazepam, Norbuprenorfin, Norefedrin, Norephedrin, Opiater, Opioider, Oxazepam, Oxycodon, Pethidin, Phencyklidin, Phenobarbital, Phenylpropanolamin, Pregabalin, Propoxyphen, PVP, Ritalin, Ritalinsyre, Screening, Suboxone, Subutex, Tapentadol, Temgesic, Tetrahydrocannabinol, THC, THC-COOH, Thiopental, Tramadol, U-Misbrug, U-Narko, Workplace Drug Testing
OprettetOpdateret
Oprettet 25-05-2010 14:51:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 14-02-2018 09:25:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side