Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Troponin T

TNT-HS

Udføres af:
Hj, Ho, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: III
Prøvemateriale:

1 ml hæmolysefrit Li-heparin-plasma. Glastype 9 over i 12. Undgå langvarig stase. Plasma er holdbart 4 timer ved stuetemperatur, 24 timer ved 4oC, indtil 3 måneder ved -20oC.

Referenceinterval:

>18 år: < 14 ng/l (opgivne værdi = diskriminationsgrænse); værdier tæt på 14 ng/l kræver en stigning på > 50% før denne anses for signifikant.

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - P-Troponin T
Bemærkninger:

Fra 15. juni 2010 er den oprindelige Troponin T-analyse (4. generation, Roche) erstattet af en ny forbedret metode Troponin T (højsensitiv), Roche.

Det betyder at:

 • 99 percentilen: < 14 ng/l (angives som øvre referenceværdi)

P-Troponin T bruges til diagnosticering af akut koronart syndrom (AMI og ustabil angina pectoris (UAP)),  Forhøjet TNT-HS ses hos næsten alle patienter 3-6 timer efter symptomdebut, normalisering i løbet af 3 dage til 3 uger. Ved prøvetagning 6-24 timer efter symptomdebut og værdier over diskriminationsgrænsen har testen en sensitivitet for AMI på nær 100% og en specificitet nær 100% for nekrose i myokardiet.   

Vedvarende forhøjede værdier kan ses hos patienter med nyreinsufficiens.

Blodprøvetagning Aalborg Universitetshospital
P-Troponin T  og P-Kreatinkinase MB tages ved indlæggelsen og 3-6 timer senere.

 • 1. prøvetagning bestilles som Livsvigtig i Modtagelsen/-skadestuen.
 • 2. prøvetagning bestilles Fremskyndet med planlagt prøvetagning på fast prøvetagningsrunde.
 • Ved mistanke om reinfarkt tages nye blodprøver efter ovenstående procedure til analyse af P-Kreatinkinase MB.

Bestilling af myocardiemarkører på faste prøvetagningsrunder, se skema  (udarbejdet i samarbejde med Cardiologisk afd., Aalborg Universitetshospital (Rav) august 2014)

 
Blodprøvetagning Hjørring, Regionshospitalet Nordjylland
P-Troponin T tages ved indlæggelse og 3-6 timer senere.

 • 1. prøvetagning til Troponin-T bestilles og tages som Livsvigtig ved indlæggelsen
  2. prøvetagning til Troponin-T bestilles Fremskyndet med planlagt prøvetagning på fast prøvetagningsrunde.
 • Hvis 1. og 2. sæt prøver Troponin-T er inkonklusive og ved fortsat mistanke om ustabil angina pectoris, kan bestilles en ekstra prøvetagning af Troponin-T 12-24 timer efter.
 • Ved mistanke om reinfarkt tages nye blodprøver efter ovenstående procedure til analyse af P-Kreatinkinase MB

Bestilling af myocardiemarkører på faste prøvetagningsrunder, se skema

Blodprøvetagning Sygehus Thy-Mors

 • 1. sæt myokardiemarkører bestilles som Livsvigtig ved indlæggelsen.
 • 2. sæt myokardiemarkører bestilles Fremskyndet med planlagt prøvetagning til næstkommende prøvetagningsrunde hhv. kl. 7, 11, 13, 17, 19, 23 eller 03 (prøverne tages på anførte tidspunkter ± 1 time).

Bestilling af myocardiemarkører på faste prøvetagningsrunder, se skema

Klassifikationskode:
NPU27501
Litteratur:

www.cardio.dk

www.DSKB.dk

Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
P-Troponin T
Metodeblad
Aa
P-Troponin T
Tilknyttede søgeord/synonymer
Tn-t
OprettetOpdateret
Oprettet 11-06-2010 15:32:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 26-04-2018 11:11:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side