Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Troponin T

TNT-HS

Udføres af:
Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: III
Prøvemateriale:

1 ml hæmolysefrit Li-heparin-plasma. Glastype 9 over i 12. Undgå langvarig stase. Plasma er holdbart 4 timer ved stuetemperatur, 24 timer ved 4 oC, indtil 12 måneder ved -20 oC.

Indikation:
Mistanke om akut koronart syndrom eller anden myokardieskade
Referenceinterval:

>18 år: <14 ng/l (svarer til 99 percentilen for raske som også er anbefalet diagnostisk grænseværdi). Værdier tæt på 14 ng/l kræver en stigning på > 50% før denne anses for signifikant.

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - P-Troponin T
Bemærkninger:

P-Troponin T bruges til diagnosticering af akut koronart syndrom (AMI og ustabil angina pectoris) sammen med mindst en af følgende: symptomer, EKG-forandringer eller billeddiagnostik. Forhøjet TNT-HS ses hos næsten alle patienter 3-6 timer efter symptomdebut, normalisering i løbet af 3 dage til 3 uger. Ved prøvetagning 6-24 timer efter symptomdebut og værdier over diskriminationsgrænsen har testen en sensitivitet for AMI på nær 100% og en specificitet nær 100% for nekrose i myokardiet.  

 

Andre årsager til TNT-HS forhøjelse

Vedvarende forhøjede værdier kan ses hos patienter med andre kardielle tilstande end iskæmi eller kronisk nyreinsufficiens.

 

Prøvetagning, se PRI: Blodprøvetagning ved Akut koronart syndrom (AKS) og Integrillin

Klassifikationskode:
NPU27501
Litteratur:

www.cardio.dk

www.DSKB.dk

1)      Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark 2008, men opdatering 2010 og opdatering 2011. Cardiologisk forum, februar 2013.

2)      2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. EHJ (2020) 00, 1-79

 

Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Aa
P-Troponin T
Tilknyttede søgeord/synonymer
Tn-t
OprettetOpdateret
Oprettet 11-06-2010 15:32:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 02-07-2021 08:12:00
af Steffen Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side