Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
Nyre-eGFR ml/min per. 1,73 m²

eGFR

Udføres af:
Fa, Fr, Hj, Ho, Thi, Aa
Prøvemateriale:
2 ml (min. 0,5 ml) hæmolysefrit Li-heparin plasma. Glastype 8

Ved indsendelse af prøve: Glastype 9.9 over i 12

Referenceinterval:
> 18 år: >60 ml/min
Bemærkninger:

Estimeret glomerulær filtrations hastighed (eGFR) bliver nu automatisk rapporteret samtidig med P-Creatinin for personer >18 år. Beregningen baseres på P-Creatinin og alder og køn (fra MDRD-studiet)
Hent pdf vedr. estimeret GFR efter MDRD formelen
Hent pdf vedr. korrektion fra ml/min/1,73m² i forhold til legemsoverflade

Klassifikationskode:
DNK35131
Litteratur:
1. Fællesrapport fra DSKB og DNS om metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri, juni 2009. Rapporten findes på www.dskb.dk og www.nephrology.dk. http://www.dskb.dk/media/documents/Endelig%20rapport%20om%20nyrefunktionsvurdering.pdf
2.
Levey AS. Using Standardized Serum Creatinin Values in the Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for Estimating Glomerular Filtration Rate. Annals of Internal Medicine 2006;145: 247-254.
3.
http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm.
Her er også en kalkulator for børn.
4. Stevens LA. Comparison of drug dosing recommendations based on measured GFR and kidney function estimating equations. American Journal of Kidney Diseases 2009;54:33-42.
OprettetOpdateret
Oprettet 23-09-2010 11:15:00
af Lisbeth Nielsen
Opdateret 14-10-2015 09:45:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side