Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Methoxy-catecholaminer gruppe

Metaneph

Analysegruppe:

P-3-Methoxyadrenalin: NPU19577
P-3-Methoxynoradrenalin: NPU19578

Udføres af:
Aa
Pris:
Prisgruppe: IIII
Prøvemateriale:

2 x 2 ml EDTA-plasma. Glastype 4 over i 12

(min. 2 x 450 µl)

Hæmolyseret og/eller lipæmisk prøvemateriale kan ikke bruges.

Prøven tages efter 10 minutters siddende hvile.

Prøvebehandling:

Prøven centrifugeres inden for en time, og plasma afpipetteres i to rør (glastype 12), der nedfryses til -20 °C, da plasma kun er holdbart i køleskab i 6 timer.  

Opbevaring og forsendelse:
Prøven indsendes frossen på tøris. Prøven må ikke indsendes op til en weekend og op til helligdage.
Udførelsesfrekvens:
Udføres 1-2 gange på 2 uger
Forventet svartid: 0-3 uger
Patientvejledning:

Prøven tages efter 10 minutters siddende hvile.

Desuden bør patienten forud for prøvetagningen undgå

  • anstrengende fysisk aktivitet
  • lægemidler, der inducerer en fysiologisk stigning i metanephrin-niveauer (tricykliske antidepressiva, MOA-inhibitorer, visse alfa-blokkere, kokain og andre sympaticus-aktiverende lægemidler)

Hvis der er målt en let forhøjet værdi, bør der foretages en konfirmatorisk test, som skal foregå under standardiserede forhold.

Patienten skal

  1. faste, herunder afholde sig fra koffeinholdige drikke
  2. have 30 minutters siddende (eller om muligt liggende) hvile inden prøvetagning
  3. afholde sig fra anstrengende fysisk aktivitet forud for prøvetagning (fx cykle til prøvetagningssted eller trappegang)
  4. bør undgå lægemidler, som inducerer en fysiologisk stigning i metanephrin (som anført ovenfor)
Referenceinterval:

P-3-Methoxyadrenalin:

Alder

Referenceinterval
(øvre cut-off nmol/l)

> 18 år:

< 0,45

P-3-Methoxynoradrenalin:

Alder

Referenceinterval
(øvre cut-off, nmol/l)

0-1 mdr.:

2,63

1-6 mdr.:

1,92

6-12 mdr.:

1,44

1-3 år:

0,90

3-6 år:

0,82

6-13 år:

0,76

13-18 år:

0,71

18-40 år:

0,67

40-60 år:

0,98

> 60 år:

1,07

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - Fæokromocytom
Bemærkninger:
Metoxyadrenalin og Metoxynoradrenalin, der også kaldes Metanephriner, dannes præferencielt i kromafint væv, som indeholder enzymet catecol-ortho-methyl-transferase, og de har meget længere halveringstid i plasma end Adrenalin og Noradrenalin. Disse to kendsgerninger forklarer, hvorfor Metanephriner i dag vurderes som havende den højeste diagnostiske sensitivitet og specificitet for phæochromocytom. 
Ved analysen måles alene frie, ukonjungerede Metanephriner og kun de biologisk aktive L-former.
Analyseprincip:

P-3-Methoxyadrenalin og P-3-Methoxynoradrenalin analyseres nu med massespektrometri på Klinisk Biokemisk Afdeling, AAUH.

Dette medfører ingen forskel i niveauer i forhold til den tidligere metode.

Der er valgt at give resultater i nmol/l mod tidligere ng/l i overensstemmelse med resten af landet. Resultater i de nye enheder kommer på en ny resultatlinje i Labka.

Se nyhedsbrev dateret 29. juni 2020

Klassifikationskode:

NPU27410

Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Aa
P-3-Methoxyadrenalin
P-3-Methoxynoradrenalin
Tilknyttede søgeord/synonymer
CAME, Catecholaminmetabolit, Methoxyadrenalin, Methoxynoradrenalin, P-CAME
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 24-09-2021 13:29:00
af Steffen Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side