Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Gliacelleprotein S-100b

S100B

Udføres af:
Aa
Pris:
Prisgruppe: III
Prøvemateriale:
2 ml (min. 0,5 ml) serum. Glastype 2

Prøven skal tages senest 6 timer efter traumets opståen. 
Prøvebehandling:
Prøven skal stå 1 time før centrifugering.
Opbevaring og forsendelse:

Holdbarhed ved

  • 20-25 ºC: 8 timer
  • 2-8 ºC: 2 døgn
  • -20 ºC: 3 mdr.
Indikation:

S100B benyttes til vurdering af indikation for CT-cerebrum af lette hovedtraumer med lav risiko. Biomarkøren er relevant indenfor en 6-timers grænse fra hovedtraumet. For benyttelse og tolkning af markøren se

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-foerstehjaelp/tilstande-og-sygdomme/traumatologi/hovedtraume/ 

Vælg Diagnose, vælg Andre undersøgelser.

Referenceinterval:
>18 år: < 0,10 µg/l (opgivne værdi = diskriminationsgrænse)
Tolkning:

Hos patienter med S100B værdier < 0,10 µg/l og patienten er klassificeret jf. flowchart fra Lægehåndbogen (se ovenstående link under 'Diagnose/Andre undersøgelser'), er risikoen for alvorlige intrakranielle skader minimal og patienten kan undgå CT-skanning af hjernen.

S-100B er et calciumbindende gliacelleprotein. Gliaceller udgør nervecellernes støttevæv.  S-100B frigives til cerebrospinalvæske og blod ved beskadigelse af hjernevæv.

Halveringstiden for S-100B er er kort, hvorfor der er sat en tidsgrænse på 6 timer fra traumet er sket, til blodprøven skal tages for at undgå falsk negative resultater. 
Desuden er S-100B uspecifik, hvorfor patienter med ekstrakranielle skader vil give falsk positive resultater, fx ved større frakturer.

Klassifikationskode:
NPU19781
OprettetOpdateret
Oprettet 21-12-2018 07:40:00
af Anne Marie Arre
Opdateret 04-01-2019 08:44:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side