Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Thyreoidea-screening

Thyr-scr

Udføres af:
Hj, Thi, Aa
Prøvemateriale:

2 ml (min. 1 ml) hæmolysefrit Li-heparin plasma Glastype 9
Ved indsendelse af prøve via postvæsenet Glastype 9.9 over i 12

Referenceinterval:

Se under:

P-Thyrotropin [TSH] (TSH)

P-Triiodthyronin [T3] (Tt3)

P-Thyroxin [T4] (Tt4)

Bemærkninger:

Analysen er en screeningsalgoritme.
Der måles primært TSH.

Hvis TSH er indenfor referenceintervallet (0,30-4,5 mIU/) for voksne, foretages ikke yderligere.
Hvis TSH er uden for referenceintervallet for voksne, suppleres med yderligere afhængig af TSH:

Kommentar: Ved mistanke om hypothyroidisme (TSH > 4,5 mIU/L) og med svar på total T4, tilfører total T3 ingen yderligere information af klinisk betydning.

Da referenceintervallet for børn (< 18 år) er lidt forskelligt fra det, der gælder for voksne, bestilles der altid Thyreoidea-behandlingskontrol (Thyr-beh) på børn.

Klassifikationskode:
ASS00039
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 19-07-2022 08:27:00
af Stine Linding Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side