Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Thyrotropin [TSH]

TSH

Udføres af:
Hj, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: I
Prøvemateriale:

2 ml (min. 1 ml) hæmolysefrit Li-heparin plasma Glastype 9
Ved indsendelse af prøve via postvæsenet Glastype 9.9 over i 12

Patientvejledning:

TSH udviser døgnvariation med højere niveauer aften og nat.

Prøven bør tages i dagstid, og indenfor dette tidsvindue er det ikke afgørende, at prøvetagning ved monitorering er på eksakt samme tidspunkt hver dag.  

Hvis patienten er i behandling med T3 skal prøven tages medicinfastende.
Ved T4 behandling er medicinfaste ikke nødvendigt.

Referenceinterval:

 

 

Referenceinterval

1-12 mdr.

0,60-8,1 mIU/L

1-18 år

0,60-4,5 mIU/L

18-200 år

0,30-4,5 mIU/L

 

 

Gravide

 

3.-12. graviditetsuge

0,1-3,5 mIU/L*

13.-28. graviditetsuge

0,3-3,7 mIU/L

29.-42. graviditetsuge

0,3-3,7 mIU/L

*TSH kan være højere i uge 3-6.
 

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - P-Thyrotropin [TSH]
Bemærkninger:

TSH bestilles som led i:
P-Thyreoidea-screening Thyr-scr

P-Thyreoidea-behandlingskontrol Thyr-beh

P-Thyreoidea-screening
Analysen er en screeningsalgoritme. 
Der måles primært TSH.
Hvis TSH er indenfor referenceintervallet (0,30-4,5 mIU/L) for voksne, foretages ikke yderligere.
Hvis TSH er udenfor referenceintervallet for voksne, suppleres med yderligere afhængig af TSH:

Kommentar: Ved mistanke om hypothyroidisme (TSH > 4,5 mIU/L) og med svar på total T4, tilfører total T3 ingen yderligere information af klinisk betydning.

Da referenceintervallet for børn (< 18 år) er lidt forskelligt fra det, der gælder for voksne, bestilles der altid Thyreoidea-behandlingskontrol (Thyr-beh) hos børn.

P-Thyreoidea-behandlingskontrol
Analysen anvendes som led i monitorering af kendt hyper- eller hypothyroidisme.
Der måles TSH, total T4 og total T3.

Analyseprincip:

Aa, Thi: immunologisk metode. Der anvendes fra og med 15. februar 2022 forskelligt analyseudstyr ved laboratorierne i Aalborg og Thisted, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis er direkte sammenlignelige, hvis patienter alternerende får taget blodprøver de to steder.

Klassifikationskode:
NPU03577
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
P-Thyrotropin [TSH]
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 02-09-2022 08:34:00
af Stine Linding Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side