Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
P-Thyroxin [T4]

Tt4

Udføres af:
Hj, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: I
Prøvemateriale:

2 ml (min. 1 ml) hæmolysefrit Li-heparin plasma Glastype 9
Ved indsendelse af prøve via postvæsenet Glastype 9.9 over i 12

Referenceinterval:

 

 

Referenceinterval

1 mdr.-6 år

68-200 nmol/L

6-18 år

68-185 nmol/L

18-200 år

60-140 nmol/L

 

 

Gravide

 

3.-7. graviditetsuge

60-140 nmol/L

7.-13. graviditetsuge

70-170 nmol/L

13.-29. graviditetsuge

90-210 nmol/L

29.-42. graviditetsuge

90-210 nmol/L

 

Tolkning:
Se Lægehåndbogen - Thyroideahormoner
Bemærkninger:

Total T4 indgår i:
P-Thyreoidea-screening 
Thyr-scr
P-Thyreoidea-behandlingskontrol Thyr-beh

P-Thyreoidea-screening
Analysen er en screeningsalgoritme. 
Der måles primært TSH.
Hvis TSH er indenfor referenceintervallet (0,30-4,5 mIU/L) for voksne, foretages ikke yderligere.
Hvis TSH er udenfor referenceintervallet for voksne, suppleres med yderligere afhængig af TSH:

Kommentar: Ved mistanke om hypothyroidisme (TSH > 4,5 mIU/L) og med svar på total T4, tilfører total T3 ingen yderligere information af klinisk betydning.

Da referenceintervallet for børn (< 18 år) er lidt forskelligt fra det, der gælder for voksne, bestilles der altid Thyreoidea-behandlingskontrol (Thyr-beh) hos børn.

P-Thyreoidea-behandlingskontrol
Analysen anvendes som led i monitorering af kendt hyper- eller hypothyroidisme.
Der måles TSH, total T4 og total T3.

Analyseprincip:

Aa, Thi: immunologisk metode. Der anvendes fra og med 15. februar 2022 forskelligt analyseudstyr ved laboratorierne i Aalborg og Thisted, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis er direkte sammenlignelige, hvis patienter alternerende får taget blodprøver de to steder.

Klassifikationskode:
NPU03578
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
P-Thyroxin [T4]
Tilknyttede søgeord/synonymer
T4, Thyroxin(total)
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 19-07-2022 08:26:00
af Stine Linding Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side