Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
B-Leukocyttype gruppe

Diff

Analysegruppe:
B-Neutrofilocytter: NPU02902
B-Lymfocytter: NPU02636
B-Monocytter: NPU02840
B-Eosinofilocytter: NPU01933
B-Basofilocytter: NPU01349
Udføres af:
Hj, Ho, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: II
Prøvemateriale:
EDTA-blod. Glastype 5.
Opbevaring og forsendelse:
Tåler forsendelse 1 døgn (dog ikke hvis pt. er i behandling med cytostatika).
Referenceinterval:

Klik her

Bemærkninger:

Hvis maskinel differentialtælling er rekvireret og maskinel tælling ikke er mulig, udfører Klinisk Biokemi manuel differentialtælling (mikroskopi).

Maskinel differentialtælling

Analyse                                                Kode     
B-Neutrofilocytter* Neut
B-Lymfocytter Lymf
B-Monocytter Mono
B-Eosinofilocytter Eos
B-Basofilocytter Baso
B-Metamyelo.+Myelo+Promyelocytter** Im-gran

*Der måles modne neutrofile granulocytter (segment og stavkernede)

**Der måles umodne neutrofile granulocytter (Metamyelo.+Myelo+Promyelocytter)

 

Manuel differentialtælling (mikroskopi)

Analyse                                            Kode        
B-Lymfocytter Lymf-man
B-Monocytter Mono-man
B-Eosinofilocytter Eos-man
B-Basofilocytter Baso-man
B-Blastceller (uspec.) Blast
B-Promyelocytter Prom
B-Myelocytter Myel
B-Metamyelocytter Meta
B-Neutrofilocytter (stavkernede) Stav
B-Neutrofilocytter (segmentkernede)  Segm
B-Plasmacytter Plas
B-Erytroblaster Ebla

Klassifikationskode:
NPU04100
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj
B-Neutrofilocytter
B-Lymfocytter
B-Monocytter
B-Eosinofilocytter
B-Basofilocytter
B-Metamyelo.+Myelo+Promyelocytter
Tilknyttede søgeord/synonymer
Leucocyttype
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 04-06-2018 11:49:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side