Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
B-Leukocyttype gruppe

Diff

Analysegruppe:
B-Neutrofilocytter: NPU02902
B-Lymfocytter: NPU02636
B-Monocytter: NPU02840
B-Eosinofilocytter: NPU01933
B-Basofilocytter: NPU01349
Udføres af:
Hj, Ho, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: II
Prøvemateriale:
EDTA-blod. Glastype 5.
Referenceinterval:

Klik her

Bemærkninger:

Hvis maskinel differentialtælling er rekvireret og maskinel tælling ikke er mulig, udfører Klinisk Biokemi manuel differentialtælling (mikroskopi).

Maskinel differentialtælling

Analyse                                                Kode     

Aalborg/Thisted

 

 Hjørring

B-Neutrofilocytter* Neut

+

+

B-Lymfocytter Lymf

+

+

B-Monocytter Mono

+

+

B-Eosinofilocytter Eos

+

+

B-Basofilocytter Baso

+

+

B-Metamyelo.+Myelo+Promyelocytter** Im-gran

+

*Der måles modne neutrofile granulocytter (segment og stavkernede)

**Der måles umodne neutrofile granulocytter (Metamyelo.+Myelo+Promyelocytter)

 

Manuel differentialtælling (mikroskopi)

Analyse                                            Kode         Aalborg/Hjørring/Thisted
B-Lymfocytter Lymf-man

+

B-Monocytter Mono-man

+

B-Eosinofilocytter Eos-man

+

B-Basofilocytter Baso-man

+

B-Blastceller (uspec.) Blast

+

B-Promyelocytter Prom

+

B-Myelocytter Myel

+

B-Metamyelocytter Meta

+

B-Neutrofilocytter (stavkernede) Stav

+

B-Neutrofilocytter (segmentkernede)  Segm

+

B-Plasmacytter Plas

+

B-Erytroblaster Ebla

+

                                                          

Klassifikationskode:
NPU04100
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Hj

Neutrofilocytter

Lymfocytter

Monocytter

Eosinofilocytter

Basofilocytter

Tilknyttede søgeord/synonymer
Leucocyttype
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 10-02-2017 13:40:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side