Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
B-Leukocyttype(liste)

Diff

Analysegruppe:
B-Neutrophilocytter: NPU02902
B-Lymfocytter: NPU02636
B-Monocytter: NPU02840
B-Eosinophilocytter: NPU01933
B-Basophilocytter: NPU01349
Udføres af:
Hj, Ho, Thi, Aa
Pris:
Prisgruppe: II
Prøvemateriale:
EDTA-blod (glastype 5).
Referenceinterval:

Referenceinterval for personer ≥ 18 år:

B-Neutrofile granulocytter: 2,00-7,00 x 109/l
B-Lymfocytter: 1,30-3,50 x 109/l
B-Monocytter: 0,20-0,70 x 109/l
B-Eosinofile granulocytter: <0,50 x 109/l
B-Basofile granulocytter: <0,10 x 109/l
B-Neutrophilocytter stavkernede
(mikroskopi)

0,50 x 109/l


Referenceinterval for personer < 18 år:
   
B-Neutrofile granulocytter 0-14 d: 1,70-11,40 x 109/l
  15-30 d: 1,30-10,70 x 109/l
  31-60 d: 1,10-6,00 x 109/l
  61 d-2 år: 1,20-9,60 x 109/l
  2-12 år: 1,80-8,90 x 109/l
  12-18 år: 2,00-7,10 x 109/l
     
B-Lymfocytter 0-60 d: 0,80-9,10 x 109/l
  2 mdr-2 år: 1,20-8,80 x 109/l
  2-12 år: 1,00-4,70 x 109/l
  12-18 år: 1,00-2,80 x 109/l
     
B-Monocytter 0-14 d: 0,10-3,00 x 109/l
  15 d-60 d: 0,20-5,00 x 109/l
  61 d-2 år: 0,30-2,00 x 109/l
  2-18 år: 0,30-1,30 x 109/l
B-Eosinofile granulocytter 0-2 mdr: <0,90 x 109/l
2 mdr-18 år: <0,50 x 109/l
     
B-Basofile granulocytter 0-14 d: <0,50 x 109/l
  15 d-2 år: <0,30 x 109/l
  2-18 år: <0,20 x 109/l
B-Neutrophilocytter stavkernede (mikroskopi)

≤ 0,50 x 109/l

Børn under 6 år har en relativ øgning af lymfocytter (op til 65%) med tilsvarende reduktion af neutrofile granulocytter.
Nyfødte har dog relativ granulocytose.

Bemærkninger:
Maskinelt udførte differentialtællinger bliver afleveret uden kommentarer fra laboratoriet, som alene står inde for, at antals koncentrationen af de 5 leukocyttyper er rigtig.
Hvis maskinen ikke kan præstere en valid differentialtælling og laboratoriet har friskt prøvemateriale, så laver laboratoriet et udstrygningspræparat og afleverer svar ud fra dette; ellers svares:
"Friskt prøvemateriale udbedes."

Patienter, hvor der ønskes en manuel differentialtælling, kan altid henvises til prøvetagning på et af vore ambulatorier.

På indsendt prøvemateriale udføres normalt kun maskinel differentialtælling. Manuel differentialtælling på indsendt udstrygningspræparat vil kun undtagelsesvis blive udført f.eks. hos patienter med Mononucleose eller diagnosen OBS leukæmi og kun efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling, Frederikshavn  tlf. 9764 2110, Hjørring tlf. 9764 1183 og Aalborg tlf. 9766 4851.
Aalborg:
Der skal anvendes specielle udstrygningsglas med bestillingsnummer 479311.

 
Klassifikationskode:
NPU04100
Akkrediteringsstatus:
Metodeblad
Fr, Hj

Neutrophilocytter

Lymfocytter

Monocytter

Eosinophilocytter

Basophilocytter

Tilknyttede søgeord/synonymer
Leucocyttype
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 07-12-2015 14:39:00
af Anne Marie Arre
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side