Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Nyheder
Nyt udstyr og nye referenceintervaller for LH, FSH og Progesteron - juni 2022

 

Vedr. P-Lutropin (LH), P-Follitropin (FSH) og P-Progesteron

Fra og med torsdag d. 2. juni 2022 ændres analyseudstyr for analyserne P-Lutropin (LH), P-Follitropin (FSH) og P-Progesteron, og der indføres samtidigt nye, opdaterede referenceintervaller.

Nyt udstyr

Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg UH, har indført nyt stort udstyr til kemi- og immunkemi analyser i 2022, og nu flyttes også disse analyser til det nye udstyr. Leverandøren af det nye udstyr er en anden end hidtil.

For analysen P-Lutropin (LH) må forventes en niveauændring ved skift til nyt udstyr, hvor den nye metode måler gennemsnitlig 30% lavere end den hidtidige. Analysekoden ændres derfor (til AAB00585), og resultaterne vil fremkomme på en ny linje i laboratoriesystemet. Hvis analysen indgår i en blodprøveprofil, vil den hidtidige analyse automatisk blive erstattet af den nye analyse.

For analyserne P-Follitropin (FSH) og P-Progesteron sker der ingen betydende niveauændring ved skiftet, og analysekoden vil være uændret.

Nye referencerintervaller

Der er fastlagt nye, opdaterede referencerintervaller for P-Lutropin (LH), P-Follitropin (FSH) og P-Progesteron (se bilag). Arbejdet er udført i samarbejde med Region Midtjylland, og implementeringen sker samtidigt i begge regioner. Referenceintervallerne er fastlagt under hensyntagen til lokalt anvendt analyseudstyr ved de Klinisk Biokemiske Afdelinger og på basis af litteraturen.

Spørgsmål og uddybende information

Ved spørgsmål i forbindelse med skift af udstyr eller behov for uddybende kommentarer, kontakt da meget gerne undertegnede ved Klinisk Biokemisk Afdeling:

Stine Linding Andersen, overlæge, e-mail: stine.a@rn.dk        

 

Tilknyttede søgeord/synonymer
FSH, LH, Progesteron
OprettetOpdateret
Oprettet 11-05-2022 07:02:00
af Steffen Andersen
Opdateret 30-12-2022 09:22:00
af Steffen Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side