Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Nyheder
Nye enheder for urinanalyser - september 2022


Fra og med torsdag den 1. september 2022 ændres enheder og referenceintervaller for Urin-Albumin, Urin-Kreatinin, Urin-Albumin/ Kreatinin-ratio samt afledte analyser i hele Region Nordjylland.

Baggrunden for ændringen er ønsket om at ensrette svarafgivelsen med øvrige regioner samt den nationale anbefaling fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.

Nye enheder

For Urin-Albumin og Urin-Kreatinin ændres de numeriske svar med en faktor 1000 i hver sin retning.

For Urin-Albumin/Kreatinin-ratio er det numeriske svar uændret.

Eksempel på resultater med de hidtidige enheder:

Urin-Albumin

Urin-Kreatinin

Urin-Albumin/Kreatinin-ratio

0,025 g/L

5000 µmol/L

44 x 10-3

Eksempel på resultater med de nye enheder:

Urin-Albumin

Urin-Kreatinin

Urin-Albumin/Kreatinin-ratio

25 mg/L

5,0 mmol/L

44 mg/g

For detaljeret oversigt over nye og hidtidige analyser, se venligst bilag 1.

Tilnærmet svar for Urin-Albumin/Kreatinin-ratio

Udover ændring af enhederne vil der for Urin-Albumin/Kreatinin-ratio fremover blive afgivet et tilnærmet svar, når Urin-Albumin er under måleområdet, og ratioen derfor hidtil ikke kunne beregnes. Den tilnærmede værdi beregnes ved at anvende værdien af den nedre målegrænse for U-Albumin i beregningen (5 mg/L). Tilnærmet beregning foretages alene, hvis U-Kreatinin er ≥ 1,5 mmol/L, hvormed ratioen bliver < 30 mg/g.  

Eksempel på svarafgivelse med tilnærmet værdi:

Urin-Albumin

Urin-Kreatinin

Urin-Albumin/Kreatinin-ratio

< 5 mg/L

5,0 mmol/L

< 9 mg/g

Baggrunden for denne ændring er at ensrette svarafgivelse med øvrige regioner og mindske antallet af svar, som ikke beregnes. Dette har bl.a. betydning for indberetning til de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

Ved spørgsmål eller behov for uddybende information, kontakt da gerne:

Overlæge Stine Linding Andersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg UH, e-mail: stine.a@rn.dk 

Ledende overlæge Peter Hindersson, Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Nordjylland, e-mail: pehi@rn.dk 
 

OprettetOpdateret
Oprettet 14-07-2022 12:42:00
af Steffen Andersen
Opdateret 16-08-2022 13:42:00
af Stine Linding Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side