Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Tryptase;P

Tryptase

Udføres af:

Klinisk Immunologi
Autoimmun Diagnostik (AID)

Prøvemateriale:
2 ml serum Glastype 2. Minimum 500 µl serum

Prøven må kun opbevares ved stuetemperatur i forbindelse med forsendelse. Opbevares ved 2°C til 8°C i op til en uge, ellers ved -20°C

Udførelsesfrekvens:
1-2 gange ugentlig eller efter aftale
Indikation:

Til konfirmering af mistanke om allergi/anafylaktisk shock (2 blodprøver med min. 24 timers interval påkrævet), påvisning af mastocytose eller risikovurdering af immunterapi overfor bi/hveps.

Besvarelse:
Analysen besvares elektronisk. Svartid normalt max 7 dage. I særlige tilfælde op til 14 dage.
Referenceinterval:

Mistanke om allergi/anafylaktisk shock (se afsnittet "Tolkning" for DELTA tryptase):
DELTA tryptase > 2,2 µg/l understøtter diagnosen
DELTA tryptase ≤ 2,2 µg/l understøtter IKKE diagnosen

 

Mastocytose og risikovurdering ved immunterapi:
0-11,0 µg/l: Normalt (måleområde 1-200 mg/l)
> 11,0 µg/l: Forhøjet niveau (voksne og børn > 4 år)
11,0 µg/l svarer til 95% fraktilen

Tolkning:

Ved anafylaktisk shock (både IgE- og non-IgE medierede reaktioner) ses en kortvarig stigning i niveauet af tryptase. En pludselig stigning i niveauet (PEAK) af tryptase og efterfølgende fald til det normale (BASIS) niveau indikerer mastcelle aktivering og kan bruges til at konfirmere et anafylaktisk shock. Forhøjet niveau kan almindeligvis påvises op til 3-6 timer efter en anafylaktisk reaktion og falder til normalt niveau indenfor 12-24 timer, se fig 1.
Det er forskellen mellem PEAK og BASIS niveau (DELTA tryptase) i patienten der er afgørende for om analysen understøtter diagnosen allergi/anafylaksi.

 

Nogle individer har et forhøjet normalt niveau af tryptase. Et vedvarende forhøjet niveau af tryptase op til 20 µg/l reflekterer en øget mængde mastceller og kan være en risikofaktor for at patienten udvikler anafylaktisk shock overfor bi/hveps eller medikamina.
Et forhøjet niveau af tryptase er ligeledes en risikofaktor for at udvikle anafylaktisk shock under og ef-ter immunterapi overfor bi/hveps (overveje langvarig immunterapi).
Vedvarende forhøjet niveau af tryptase reflekterer en øget mængde mastceller som ved mastocytose. Mastocytose kan inddeles i cutan mastocytose (urticaria pigmentosa), hvor tryptaseniveauet generelt ikke overstiger 20 µg/l og i systemisk mastocytose, hvor der er proliferation af mastceller i knoglemarv, lever, milt, lymfeknuder og huden. Symptomerne skyldes frigivelse af granula fra mastcellen og viser sig som anfald af flushing, hudkløe, mavesmerter, vejrtrækningsbesvær og hovedpine.
Forhøjede niveauer af tryptase kan også ses ved maligne hæmatologiske sygdomme (AML, CML, myeloproliferative sygdomme og myelodysplastisk syndrom) og ved mastcelle leukæmi (sjælden).

 

Figur 1: Ændringer i niveauet af tryptase efter et anafylaktisk shock

Bemærkninger:

Ved konfirmering af anafylaktisk reaktion skal blodprøven ideelt tages tidligst 15 min og senest 3 timer efter en mulig anafylaktisk reaktion. For at verificere et fald til normalt niveau skal der yderligere tages en blodprøve efter 24-48 timer. Er dette niveau stadig forhøjet kan der tages en prøve efter yderligere 1-2 uger for at fastlægge patientens normale niveau. Det er aldrig for sent af tage prøven til fastlæg-gelse af patientens normale niveau.
Prøven kan tages post-mortem op til 48 timer efter dødstidspunktet.
Niveauet af tryptase holder sig stabilt i blodprøven op til 2 dage ved stuetemperatur.

Analyseprincip:
Elia-immun-flourescens-teknik (ImmunoCap)
Klassifikationskode:
NPU19926
Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
Allergi, Anafylaksi, Anafylaktisk shock, Mastocytose, P-Tryptase, Tryptase
OprettetOpdateret
Oprettet 31-03-2008 12:05:00
af Yvonne Christoffersen
Opdateret 08-08-2017 11:39:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side