Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
BAC-test;B

BAC

Udføres af:

Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Afsnit Syd

Samt Klinisk Biokemi: Farsø, Frederikshavn, Hjørring, Hobro og Thisted

Prøvemateriale:

Voksne:
6 ml EDTA-blod (glastype 4) (minimum 1 ml).

Børn: 
2 ml EDTA-blod (glastype 5) (minimum 1 ml) ved venepunktur.
Spædbørn, præmature og ved kapilærblodprøvetagning minimum 0,5 ml EDTA-blod.

Prøveglas mærkes med patientens navn og cpr-nummer samt glasnummer.
Analysen skal udføres indenfor 30 timer.
Prøvetagning til blodtype og BAC-/BF-test

Erstatnings-cpr-nummer:
Der skal tages nye prøver til blodtype og BAC/BF, når en patient får officielt cpr-nummer.

Opbevaring og forsendelse:

Ved rutine prøver sørger prøvetager for forsendelse/aflevering af prøven til blodtypelaboratoriet.

Procedure for det kliniske afsnit, Aalborg Universitetshospital ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KI)
For øvrige sygehuse i RN sørger prøvetager for aflevering af prøven.

Indikation:
Der er indikation for at udføre BAC-test ved indlæggelse, hvis sandsynligheden for blodtransfusion er større end 10 %.
BAC-test tages før transfusionsbehandling hos patienter, hvor der ikke er påvist irregulært
erythrocytantistof.
På børn under 1 måned udføres der normalt ikke BAC-test. I stedet udføres BF-test på moderen. Se BF-test
Besvarelse:

Svartid for Aalborg Universitetshospital, inkl. Farsø, Hobro og Thisted:

Standard bestilling(default): Udføres inden for 4-8 timer.

For andet anvendelsestidspunkt kan bestillingen ændres til:
Analyse næstkommende dag: > 8 timer
Fremskyndet: Udføres inden for 2-3 timer
Livsvigtig: Udføres inden for 1 time.

Kun for afsnit Syd: Bestilles analysen som livsvigtig, er rekvirenten selv ansvarlig for at aflevere prøven i Blodtypelaboratoriet.
Kun for Akut- og traumecentret (ATC): For ATC gælder særlige regler fortsat.

Svar på BAC-test kan findes i Prosang InterInfo.

Opsætningstidspunkt for (klik på relevat link) Frederikshavn Hjørring

Bemærkninger:

Har patienten fået påvist irregulært blodtypeantistof kan BAC-testen ikke anvendes; istedet skal der udføres BF-test.

Analyseprincip:
Patientens plasma undersøges for irregulære blodtypeantistoffer. Der udføres endvidere kontroltypebestemmelse af patientens erytrocytter. IT-systemet sikrer gyldig BAC-test ved at kontrollere overenstemmelse mellem aktuelle resultater og eksisterende patientdata. 
BAC-test er gyldig indtil kl. 23:59 på 3. døgn efter prøvetagningsdatoen.
Klassifikationskode:
NPU21406
Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
B-Forlig(elekt.), BAC-test, BAS-test, erstatnings-cpr-nummer, Forlig
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 01-04-2019 14:15:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side