Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
BF-test;P

BF

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Afsnit Syd
Prøvemateriale:

4 ml EDTA-blod (glastype 6). (Minimum 1 ml blod hvorpå der kan udføres forlig på 6 portioner blod)
Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.

Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test
Børn under 1 år: Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 måneder

Erstatnings-cpr-nummer:
Der skal tages nye prøver til blodtype og BAC/BF, når en patient får officielt cpr-nummer.

Procedure for det kliniske afsnit ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KI)

Opbevaring og forsendelse:

Ved rutine prøver sørger prøvetager for forsendelse/aflevering af prøven til blodtypelaboratoriet.

Procedure for det kliniske afsnit, Aalborg Universitetshospital ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KI)
For øvrige sygehuse i RN sørger prøvetager for forsendelse/aflevering af prøven.

Indikation:
Før transfusionsbehandling hos patienter med påvist irregulært erythrocytantistof. Ved transfusion til børn under 1 måned udføres der BF-test på moderens plasma.
Besvarelse:

Ved rekvirering af analysen angives antal ønskede blodportioner. Udfyldes prompt med "0" i antal portioner, vil der blive udført en kontroltype, men ingen portioner reserveres til patienten. Dette vil fremgå i InterInfo. Se PRI dokument med beskrivelse af visningsmuligheder i Prosang InterInfo.

Svartid for Aalborg Universitetshospital, inkl. Farsø og Hobro:
Standard bestilling(default): Udføres inden for 4-8 timer.

For andet anvendelsestidspunkt kan bestillingen ændres til:
Analyse næstkommende dag: > 8 timer
Fremskyndet: Udføres inden for 2-3 timer
Livsvigtig: Udføres inden for 1 time.

Kun for afsnit Syd: Bestilles analysen som livsvigtig, er rekvirenten selv ansvarlig for at aflevere prøven i Blodtypelaboratoriet.
Kun for Akut- og traumecentret (ATC): For ATC gælder særlige regler fortsat.

Bemærk: BF-testen kan i tilfælde, hvor det er vanskeligt at finde forligeligt blod blive forsinket, hvorfor det tilrådes at bestilling af BF-test foretages i god tid inden forventet transfusionsbehandling.

Bemærkninger:

Da det kan være vanskeligt at fremskaffe forligeligt blod til patienter med irregulære erythrocytantistoffer bør BF-test bestilles i god tid før forventet transfusionsbehandling.
BF-test er gyldig indtil kl. 23:59 på 3. døgn efter prøvetagningsdatoen.

Ved bestilling af BF-test på RhD negative gravide, som er blevet behandlet prænatalt med anti-D immunglobulin, bestilles en ny blodtype ved samme lejlighed. De to prøver må tages i samme indstik, forudsat at blodprøvetagningen udføres af en prøvetager, der er specialuddannet på klinisk biokemisk afdeling.

Klassifikationskode:
NPU26696
Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
BF-test, erstatnings-cpr-nummer, Erythrocyt-antistof(P)-Forlig, Forlig, Serologisk forlig
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 08-02-2019 15:03:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side