Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)

Type

Udføres af:

Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Afsnit Syd

Samt Klinisk Biokemi: Hjørring og Thisted

Prøvemateriale:

Voksne:
6 ml EDTA-blod (glastype 4) (minimum 1 ml).

Børn 1-5 år: 
2 ml EDTA-blod (glastype 5) (minimum 1 ml) ved venepunktur.

Børn < 1 år:
Minimum 0,2 ml EDTA-blod.

Analysen skal udføres inden for 4 døgn.

Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.
Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test

Børn under 1 år: Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 måneder
Blodtypebestemmelse på børn under 1 år udføres kun af Klinisk Immunologi, Aalborg.

Erstatnings-cpr-nummer
Der skal tages nye prøver til blodtype og BAC/BF, når en patient får officielt cpr-nummer.

Opbevaring og forsendelse:

Ved rutine prøver sørger prøvetager for forsendelse/aflevering af prøven til blodtypelaboratoriet.

Procedure for det kliniske afsnit, Aalborg Universitetshospital ved Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KIA)
For øvrige sygehuse i RN sørger prøvetager for forsendelse/aflevering af prøven.

Indikation:

Der er indikation for at udføre blodtypebestemmelse ved indlæggelse, hvis patienten ikke tidligere er blodtypebestemt samt sandsynligheden for blodtransfusion er større end 10 %.

Besvarelse:

Analysen indeholder:
NPU26678 Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)
NPU26690 Irregulær blodtype-Ab;P

Mandag-fredag.
Blodprøve til blodtypebestemmelse, hvor svar ønskes samme eftermiddag, skal være blodtypelaboratoriet i hænde senest kl.13.30.
Herefter udføres blodtypebestemmelse kun i forbindelse med samtidigt behov for transfusionsbehandling.

Svar på blodtype bestemmelse kan findes i Prosang InterInfo.

Bemærkninger:

Link vedr. prøve på vir Ercy-Ag.

Link vedr. mater med erytrocyt-antistof Erc-Ab.

Analyseprincip:

Patientens AB0- og RhD type bestemmes samt screening for irregulære erytrocytantistoffer.
Ved påvisning af irregulært erytrocytantistof udføres antistofidentifikation, denne udføres af Blodtypelaboratoriet, Aalborg Universitetshospital.
Antistofidentifikation indeholder:
NPU21747 Erytrocyt-Ab (screen) gruppe;P
NPU20200 Erythrocyt(Ag) gruppe;Erc(B)

På børn under 12 måneder udføres dog ikke erytrocytantistofscreentest. På børn under 1 måned udføres også DAT på samme blodprøve.

Klassifikationskode:

NPU26678

Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 03-05-2016

Tilknyttede søgeord/synonymer
Blodtype, Ercs(B)-Erythrocyt-antigen, erstatnings-cpr-nummer
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 11-10-2022 13:18:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side