Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Procedurer ved blodprøvetagning
Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 måneder

Blodtypebestemmelse på børn 0 -12 måneder:
Børn 0-6 måneder: 20 dråber kapillærblod i EDTA-glas. (Minimum 0,2 ml)
Børn 6-12 måneder:
2 ml EDTA-blod (glastype 5). (Minimum 1 ml)
Prøveglas mærkes med barns navn, cpr-nummer og glasnummer.

Der kan også udføres Direkte antiglobulin test (DAT) på denne prøve. Ved børn under en måned udføres altid DAT.
Se desuden identitetskontrol

Transfusion til børn 0 -1 måned:
Hvis der kan skaffes en blodprøve fra mater, anvendes denne til BF-test.
Mater:
4 ml EDTA-blod (glastype 6) til BF-test. I LABKA bestilles Mor/barn forlig.
Glas mærkes maters navn, cpr-nummer og glasnummer. Promt udfyldes med barns navn og cpr-nummer.
Ved bestilling af blod til tvillinger/trillinger bestilles en BF-testprøve på mater til hvert barn.
Se desuden identitetskontrol
Er det ikke muligt at skaffe en blodprøve på mater, tages blodprøve på barnet.
20 dråber kapillærblod i EDTA-glas. (Minimum 0,5 ml) eller 2 ml EDTA-blod (glastype 5). 
Prøveglas mærkes med barns navn, cpr-nummer og glasnummer.
Se desuden identitetskontrol

Transfusion til børn 1 - 12 måneder:
BAC-test: 2 ml EDTA-blod (glastype 5) eller 20 dråber kapillærblod i EDTA-glas. (Minimum 0,5 ml) 
Prøveglas mærkes med barns navn, cpr-nummer og glasnummer.
Se desuden identitetskontrol

Bemærkninger:
Erstatning-cpr-nummer
I tilfælde, hvor et barn med erstatnings-cpr-nummer får tildelt et officielt cpr-nummer, og barnet har behov for transfusion, skal der tages nye prøver til blodtypebestemmelse og eventuelt til BAC/BF-test.

Hvis barnet døbes/navngives under indlæggelsen, skal der ikke udføres ny blodtype eller BAC/BF-test. Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling, Blodtypelaboratoriet på tlf. 65550, og informer om navneskift.

OprettetOpdateret
Oprettet 27-07-2007 11:01:00
af Helle Skotte
Opdateret 05-01-2023 13:26:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side