Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Procedurer ved blodprøvetagning
Prøvetagning til blodtype og BAC/BF-test

Mærkning af prøveglas
Inden blodprøvetagning skal prøveglas være mærket med glasnummer og patientens fornavn/e, efternavn og cpr-nummer. Mindst et fornavn bør være skrevet fuldt ud. Fx accepteres dette navn: L. Peter S. Jensen (konstrueret), hvis det følger officielle oplysninger fra PAS.
Ved patienter med midlertidig erstatnings-cpr-nummer med løbenummer eller erstatnings-cpr-nummer gælder følgende regler: Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland
For praksis: Telefonnummer til oprettelse af erstatnings-cpr-nummer.

Som rekvisition kan anvendes PTB. Ved labka nedbrud se Rekvisitionsblanketter

Ved børn under 1 år, se tillige: Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 måneder

Prøvetagning
Blodprøven til blodtypebestemmelsen og blodprøven til BAC-testen tages tidsmæssigt uafhæng-igt af hinanden.
Blodprøver kan udtages fra en venepunktur, et venekateter eller en arteriekanyle. På spædbørn kan blodprøven også udtages som hælblod.

Procedure for blodprøvetagning se:
Aalborg / Vendsyssel: Blodprøvetagning -Klinisk Biokemi afsnit 1.3
Thisted: Blodprøvetagning

Ansvaret for korrekt identifikation og mærkning, påhviler altid den, som tager blodprøven (prø-vetager).
Prøvetager kvitterer for, at der er udført korrekt identitetskontrol på PTB eller elektronisk.

Prøvetagning ved akutte situationer
Blodprøven til blodtypebestemmelsen og blodprøven til BAC-testen tages normalt tidsmæssigt uafhængigt af hinanden.
I en akut situation, hvor der er behov for at få udført en BAC-test, og der ikke foreligger en blodtypebestemmelse i forvejen, kan de to prøver udtages ved samme prøveudtagning. Der skal altid indgå to personer ved blodprøvetagningen.
Prøvetager: Sundhedsperson fra Klinisk Biokemi, der er specialuddannet i proceduren.
Kontrollant: En sundhedsperson.

Der udføres identifikationsprocedure af både prøvetager og kontrollant. Dette udføres før prøvetagning (patientens navn og cpr-nr. mod PTB) og under prøvetagningen (patientens navn og cpr-nr. mod prøverør) dvs. i alt 4 gange patientidentifikation.
Se desuden procedure for blodprøvetagning:
Aalborg / Vendsyssel: Blodprøvetagning -Klinisk Biokemi afsnit 1.3
Thisted: Blodprøvetagning

Prøvetager kvitterer for, at der er udført korrekt identitetskontrol på PTB eller elektronisk.
Kontrollant kvitterer på PTB med det entydige brugernavn for, at der er udført korrekt identi-tetskontrol under begge prøveudtagninger, dette indtastes i LABKA som en rekvisitionskom-mentar "Dobbelt identifikation: (+ brugernavn) ".

Tilknyttede søgeord/synonymer
erstatnings-cpr-nummer
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Kim Varming
Opdateret 13-05-2015 08:45:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side