Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Analyseliste
18F-FDG PET/CT

PETCT

Rekvisition:
Se: Rekvisition af undersøgelser. Udføres for hospitalsafdelinger i Region Nordjylland i henhold til gældende indikationsliste (se nedenfor). PET/CT kan ikke rekvireres fra almen praksis.
Se endvidere
informationspjece
Formål:
Diagnostik, stadieinddeling og monitorering af maligne eller mistænkt maligne tilstande eller infektion/ inflammation, som har høj glukoseoptagelse og dermed kan visualiseres med PET(=positron emissions tomografi) - skanning
Undersøgelsesprincip:

18F-Fluordeoxyglucose (FDG) er en radioaktivt mærket glucoseanalog, der anvendes som sporstof til at påvise celler med høj glucoseoptagelse, hvilket er karakteristisk for hovedparten af maligne celler. PET-skanningen viser fordelingen af FDG i kroppen, og afslører områder med maligne tumorer som aktivitetsrige foci.

PET-skanningen suppleres med en samtidig CT-skanning (med eller uden intravenøs kontrast, afhængig af indikationen), som ud over at vise pato-anatomien og den anatomiske lokalisation af PET-positive foci bruges til at korrigere PET-skanningen for vævsdæmpning

Stråledosis:

Fra PET: ca. 5 mSv

Lav-dosis CT uden iv kontrast (ca. 30 mAs) giver stråledosis på ca. 2 mSv

Middel-dosis CT med iv kontrast (ca. 85 mAs) giver ca. 8 mSv

Diagnostisk CT med iv kontrast (ca. 120 - 140 mAs) giver ca. 18 mSv

Til sammenligning er baggrundsstråledosis i Danmark ca. 3 mSv årligt.
Indikation:
Se venligst gældende indikationsliste i PRI.
Kontraindikation
Ingen absolutte, fraset hos patienter med kendt allergi overfor anvendte medikamenter herunder især jodholdigt røntgenkontrastmiddel ved CT.
Forberedelse:

Alle patienter (se dog punktet diabetes) skal faste 6 timer forud for undersøgelsen:

• Må gerne drikke almindelig postevand

• Må gerne tage medicin (se dog punktet diabetes)

• Må ikke have drop/sonde (glukose, parenteral ernæring, GIK-drop mv.).

• Må gerne have saltvandsdrop

• Må ikke udføre hård fysisk træning i 24 timer før undersøgelsen, heller ikke mhp at sænke forhøjet blodsukker op til skanningen.

• Skal holde sig varme i de sidste par timer inden undersøgelsesstart

 


Diabetes

Undersøgelsen udføres bedst, hvis blodsukkeret er velreguleret (det vil sige lavere end 7 mmol/L), men udføres slet ikke, hvis blodsukkeret >11 mmol/L.

Insulinbehandlet diabetes

Det er vigtigt, at der går mindst 4 timer og helst ikke meget mere mellem insulinindgift og FDG-indgift (sidstnævnte for at undgå stigende blodsukker).

Hvis patienten har mødetid før kl. 11, aftaler sekretæren følgende med patienten:

• Spise morgenmad kl. 7.00

• Tage insulin kl. 7.00

• Mødetid ændres til kl. 11.00

• Patienten opfordres til at tage insulin og madpakke med på undersøgelsesdagen.

Tabletbehandlet

• Faste 6 timer før undersøgelsen

• Pausere metformin 72 timer forud for undersøgelsen eller så længe som muligt ved hurtig booking. Dette mhp at reducere FDG i tarmene og er derfor vigtigst at overholde ved tarmproblematikker, men mindre væsentligt ved fx problematikker i hoved-halsområdet eller thorax.

• Øvrig medicin kan tages som vanligt 

Insulinpumpe

• Patienten møder fastende kl. 8 og startes som første patient. Insulinpumpen skal fortsætte på basalrater, og patienten opfordres til at tage madpakke med på undersøgelsesdagen.

Graviditet

Som udgangspunkt skannes gravide kvinder ikke. Såfremt dette vurderes nødvendigt tages telefonisk kontakt til PET-lægen mhp diskussion af indikation for undersøgelse og estimering af stråledosis til det ufødte barn.

Amning

3 timers pause efter PET/CT scanningen. Udmalkning ikke nødvendig.

Kemoterapi, immunterapi, operation og strålebehandling
Kemoterapeutika og immunterapi kan i forskellig grad påvirke optagelsen af FDG i tumor og baggrund. Derfor skal der ved behandling med de fleste stoffer gå ca. 14 dage efter sidste kur, før der foretages FDG PET/CT skanning. Er der foretaget strålebehandling, skal der helst gå 3 måneder inden det behandlede område kan vurderes med en FDG PET/CT skanning. Oplysninger om kemoterapi/immunterapi, eller strålebehandling skal påføres henvisningen.

Oplysninger omkring nylig foretaget operation anbefales påført henvisningen

Nyrefunktion (eGFR)

Max en uge inden PET/CT-skanning med IV-kontrast skal der tages en blodprøve med henblik på måling af eGFR

Når rekvirenten ønsker tid, spørges til eGFR. Patienter fra nedenstående afdelinger visiteres ofte til PET/CT med IV kontrast:

• Kirurgisk og medicinsk Gastroenterologisk (A)

• Øre, Næse, Hals afdelingen (ØNH)

• Gynækologisk afdeling

• Onkologisk afdeling

Udførelse:
Det radioaktive lægemiddel (få ml FDG) indgives intravenøst gennem venflon anlagt i armen. Efter injektion skal pt. hvile i ca. 1 time før optagelsen. Gennem samme venflon injiceres kontrasten umiddelbart inden CT-skanningen. Skanningen varer ca. 25-30 min.
Varighed:
Hele undersøgelsen varer ca. 2-3 timer.
Besvarelse:
Efter undersøgelsen lægges billeder inkl. rekonstruktioner i RIS/PACS. Det endelige svar fremsendes til henvisende afdeling inden for 5 hverdage, og mange undersøgelser fremvises også ved multidisciplinær teamkonferencer med klinikkerne.
Akkrediteringsstatus:


 

OprettetOpdateret
Oprettet 10-09-2010 13:13:00
af Hanne Lise Jespersen
Opdateret 17-12-2019 13:04:00
af Lone Lander
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side