Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Analyseliste
DaTscan

DaT-scan

Rekvisition:

Se i øvrigt: Rekvisition af undersøgelser.
Henvisning til DAT-skanning skal omfatte svar på MR-skanning (undtagelsesvis CT-skanning af hjernen), fyldestgørende medicinliste/opdateret FMK i forbindelse med syndrom og differentialdiagnostiske overvejelser. Desuden oplysninger om evt. misbrug af euforiserende stoffer, da det kan påvirke tolkning af undersøgelsen.

Se endvidere Patientinformation.

Formål:
At påvise tab af dopaminerge neuroner ved patienter med bevægeforstyrrelser
Undersøgelsesprincip:
Ved klinisk mistanke om bevægeforstyrrelser med tab af dopaminerge celler anvendes DaTSCAN i udredningen. På Nuklearmedicinsk afdeling anvendes sporstoffet [123I]-FP-CIT, hvilket binder sig til dopamin transportører i præsynapsen i dopaminerge neuroner. Der anvendes SPECT af cerebrum. Ved en patologisk undersøgelse ses signaltab i basalganglierne. DaTSCAN anvendes af speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri til at undersøge patienter med bevægeforstyrrelser. Typisk ønskes det belyst, om patientens bevægeforstyrrelse skyldes en neurodegenerativ sygdom med tab af dopamin-neuroner (se indikationer).
Stråledosis:
Ca. 4,3 mSv.
Indikation:

·         Differentiere bevægeforstyrrelser med tab af dopaminceller (idiopatisk Parkinsons sygdom, Multipel System Atrofi, Progressiv Supranuklear Parese, Cortico-Basal degeneration) fra bevægeforstyrrelser med normalt dopaminsystem (essentiel tremor, medicininduceret parkinsonisme mv). DaTSCAN kan ikke differentiere mellem idiopatisk Parkinsons sygdom og de atypiske lidelser (Multipel System Atrofi, Progressiv Supranuklear Parese, Cortico-Basal degeneration). FDG PET/CT kan i udvalgte tilfælde overvejes ved kognitive symptomer mhp. at differentiere, men en normal FDG PET/CT udelukker ikke atypisk parkinsonisme (begrænset evidens).

·         Differentiere demens med Lewy Bodies fra Alzheimers sygdom, hvor FDG PET ikke har kunnet afklare diagnosen. Demens med Lewy Bodies har occipital hypometabolisme på FDG PET samt patologisk DaTSCAN, modsat Alzheimers.

·         Differentiere NPH og NPH - PD blandingstilstande.

·         Differentiere medicin udløst parkinsonisme ifht. Idiopatisk Parkinson, i tvivlstilfælde hvis det ikke er muligt at udtrappe eller omlægge antipsykotisk medicin (se liste over præparater, der kan påvirke DaT nedenfor). Metoclopramid seponeres og man bør forsøge at udtrappe eller skifte antipsykotisk behandling e.g. til Clozapin, Quetiapin i samråd med psykiaterne. Ved Lithium induceret parkinsonisme kan Lithium samtidig medføre falsk positiv DAT-SPECT.

·         En sjælden indikation er pædiatriske patienter med mistanke om juvenil parkinsonisme eller hereditær dopamine transporter deficiency syndrom. Disse patienter har også patologisk DaTSCAN.

Kontraindikation

Absolutte kontraindikationer: Kendt allergi overfor [123I]-FP-CIT

Relative kontraindikationer: Graviditet og amning.

Producenten fraråder anvendelse ved børn og unge frarådes grundet manglende data om sikkerhed, men kan i sjældne tilfælde anvendes (se indikationer).

 

Endvidere frarådes anvendelse ved svær nyre- og leverinsufficiens (manglende data om sikkerhed).

 

Forberedelse:

Patienter, som indtager medicin eller misbrugsstoffer med affinitet for dopamin transportøren, skal pausere disse i henhold til nedenstående skema. Det påligger rekvirenten at foranstalte denne medicinpause.

d-amphetamin, metamphetamin, methylphenidat

Ritalin, methylphenidat. Pauseres 7 døgn. Giver falsk positiv skanning

Modafinil

Modafinil (Modiodal, Provigil, Myldamo). Pauseres 3 døgn. Giver falsk positiv skanning (se billede)

Misbrugsmidler

Amphetaminer (pauseres 7 døgn), kokain (pauseres 2 døgn)

Opoider

Fentanyl (Abstral, Actiq, Durogesic, Haldid, Istanyl, Lafene, Metrifen, PecFent). Pauseres 5 døgn. Kan give falsk positiv skanning.

Rygestop midler

Bupropion /Zyban, Wellbutrin). Pauseres 8 døgn. Kan give falsk positiv skanning

Lithium

Rapportes at kunne nedsætte 123I-FP-CIT optagelsen signifikant (og kan endvidere give reversibel parkinsonisme som bivirkning). Overvej om DaT-scan skal udføres, se under patient forberedelse.

SSRI-præparater

De fleste skal ikke pauseres (se dog undtagelsen Sertralin nedenfor), men information om indtagelsen af SSRI skal foreligge, da det påvirker tolkningen af DaT-scan (øger optagelsen af 123I-FP-CIT med 10% - risiko for falsk negativt svar)

Sertralin

Specielt sertralindoser over 50 mg. (Pauseres i 5 dage). Giver falsk positiv skanning. Hvis pausering skønnes problematisk, kan substitutionsbehandling med anden SSRI i sertralinpausen overvejes.

Udførelse:

Glandula thyreoideas jodoptagelse blokeres med iv. kaliumperchlorat [123I]-FP-CIT injektion. Skanningen foregår i liggende stilling og indebærer intravenøs injektion af sporstoffet og med optagelse af billeder 3 timer efter injektion, hvor patienten lejres i "hovedholder". Selve optagelsen varer ca. 35-40 min.

Varighed:

Samlet undersøgelsestid (inkl. ventetid fra injektion til undersøgelsesstart) ca. 3½ -4 timer.

Besvarelse:

Der angives en kvalitativ vurdering af undersøgelsen samt en kvantitativ vurdering, sidstnævnte korrigeres for patientens alder.

Svar foreligger indenfor 7 hverdage efter at undersøgelsen er udført.
OprettetOpdateret
Oprettet 18-08-2015 10:20:00
af Lone Lander
Opdateret 06-03-2023 11:11:00
af Lone Lander
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side