Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Analyseliste
Hudperfusionstryk (HPT)

HPT

Se pkt. 4.1.4.
Rekvisition:
Se: Rekvisition af undersøgelser.
Formål:
Vurdering af ophelingsmulighed ved amputation, mhp. fastlæggelse af amputationsniveau.
Undersøgelsesprincip:
Hudens perfusionstryk er, alt andet lige, nært relateret til opheling af sår efter amputation
Stråledosis:
Ingen.
Indikation:
Præoperativt inden større amputationer på underekstremiteterne
Forberedelse:
For at få det optimale udbytte af undersøgelsen er det mest hensigtsmæssigt, at undersøgelsen udføres umiddelbart præoperativt, således at hudperfusionen ved undersøgelsestidspunktet svarer til den postoperative periode: inden undersøgelsen bør patienten derfor være bragt i steady state specielt m.h.t. hydreringsgraden. Ved stærke smerter er det vigtigt, at henvisende afdeling giver patienten et smertestillende middel
Udførelse:
Med blodtryksmanchet afklemmes den arterielle blodforsyning kortvarigt. Under et gradvist fald i blodtrykket registreres hudens farveskift fotoelektrisk ved det såkaldte hudperfusionstryk. Sædvandligvis måles 10 cm under knæets ledlinie, og kun hvis hudperfusionstrykket her er lavt, måles 10 cm over knæets ledlinie
Varighed:
1-3 timer
Besvarelse:
Det målte perfusionstryk angives.
Ved perfusionstryk under 20 mm Hg er chancen for opheling ringe, (<30%), ved hudperfusionstryk 21-30 mm Hg er chancen for opheling mindre god (ca. 50%), ved hudperfusionstryk i området 31-40 mm Hg er sandsynligheden for opheling god (ca. 85%), mens sandsynligheden for opheling ved hudperfusionstryk over 40 mm Hg er overordentlig god (tæt på 100%).
Ved amputationer på fodniveau anvendes det distale systoliske blodtryk, målt på 1. tå, til vurdering af ophelingsmuligheden af et amputationssår.
Svaret foreligger normalt indenfor 5 hverdage efter at undersøgelsen er udført.
Tilknyttede søgeord/synonymer
HPT
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 21-10-2016 10:58:00
af Lone Lander
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side