Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Patologisk anatomi - Cervikal-/vaginalcytologisk undersøgelse
Cytologi, Materiale til cervikal-/vaginalcytologisk undersøgelse

Alt cytologisk materiale til cervikal-/vaginalcytologisk undersøgelse skal sendes til Patologiafdelingen Aalborg Universitetshospital.

Folkeundersøgelsen mod livmoderhalskræft
varetages af Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital. Den specialeansvarlige overlæge for cervix-cytologi Patologisk Institut Aalborg har ansvaret for folkeundersøgelsen. De cervixcytologiske prøver undersøges og besvares i Aalborg. Organiseringen af folkeundersøgelsen, herunder invitationernes ordlyd, kan ses på Patologiafdelingens
hjemmeside. Teksten kan også rekvireres ved telefonisk henvendelse.
 

Prøvemateriale: Cervixafskrab og endocervikalsekret. Benævnes i svaret: Cytologi, cervix.

Prøvematerialet kan anvendes både til celleprøve til morfologisk vurdering og til HPV-test

I regionen anvendes ROCHE's HPV-DNA-test der detekterer ialt 14 højrisiko HPV-genotyper.

Udstyr: SurePathbøtte(indeholdende fiksativ) og Combibørste.

Forberedelse: Patienten bør ikke have fået nogen form for intravaginal behandling de sidste 24 timer før undersøgelsen. Kan undersøgelsen planlægges, er perioden omkring midtcyklus bedst egnet. Prøven bør ikke tages i de første 4 dage af menstruationscyklus.


Prøvetagning: Prøven tages ved gynækologisk undersøgelse - før eksploration og uden brug af eksplorationscreme. Forinden prøvetagningen anbefales forsigtig aftørring af portio for at fjerne evt. slimprop, udflåd og celledebris.

Prøvetagning udføres med Cervex Combibørste. Combibørsten føres ind i cervikalkanalen indtil børsten formes mod cervix. Drej børsten med et let vedholdende tryk to fulde omgange med uret for at opnå tilstrækkeligt materiale til diagnostik. Børstehovedet anbringes straks i beholderen mærket SurePath med fikseringsvæske. Børstehovedet adskilles fra skaftet ved at indføre børstehovedet i beholderens største åbning, dreje børsten 90 grader og trække børsteskaftet tilbage. Skru låget helt fast på beholderen, så væsken ikke løber ud under transporten

Ved korrekt brug af Combibørsten vil både celler fra cervix og endocervix være repræsenteret i prøvematerialet. Det er vigtigt, at transformationszonen er repræsenteret i form af celler fra endocervix, selvom der ikke er krav om endocervikale celler ved bedømmelse af prøvens egnethed.

Bemærkning: Det er prøvetagerens ansvar at sikre repræsentation af transformationszoneområdet, hvor de dysplastiske/neoplastiske forandringer opstår. Det er for bioanalytikeren og patologen ikke muligt på basis af prøvens sammensætning og cellularitet at udtale sig om, hvorvidt kun en del af eller hele transformationszonen er repræsenteret.

 

Vejledning til prøvetagning til væskebaseret cervixcytologi.

 

Vaginalvægsafskrab
Prøvemateriale:
Vaginalvægsafskrab til kontrol for evt. recidiv af præmaligne eller maligne epitelforandringer i vaginaltoppen efter hysterektomi. Benævnes i svaret: Cytologi, vaginalvægsafskrab.


Udstyr:
SurePathbøtte(indeholdende fiksativ) og Combibørste.

Prøvetagning: Prøvetagning udføres med Cervex Combibørste. Efter prøvetagning anbringes børstehovedet straks i beholderen mærket SurePath med fikseringsvæske. Børstehovedet adskilles fra skaftet ved at indføre børstehovedet i beholderens største åbning, dreje børsten 90 grader og trække børsteskaftet tilbage. Skru låget helt fast på beholderen, så væsken ikke løber ud under transporten.

Akkrediteringsstatus:
Akkrediteret per 02.04.2020


Ansvarlig:
Helle Lanner 

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Mogens Vyberg
Opdateret 08-07-2020 12:37:00
af Kirsten Lund
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side