Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Patologisk anatomi - Obduktioner
Obduktion af børn og fostre fra Aalborg Universitetshospital, Aalborg

 

Disse omfatter obduktion af levendefødte børn, dødfødte (fra og med uge 22+0) og fostre (fra og med uge 12+0 til og med uge 21+6).
Alle disse obduktioner følger retningslinjer beskrevet under Rekvirering af obduktion, også selv om fostre ikke juridisk er omfattet af Sundhedsloven vedr. ligsyn samt vejledningerne til denne lov.

Obduktioner af fostre og børn ≤15 år udføres alle hverdage i dagtiden.

Alle foster- og børneobduktioner udføres på obduktionsstuen, Kapellet, Aalborg Universitetshospital (ligger ca. 1,5 km fra Patologisk institut).

Fostre og børn skal ligge på vandskyende, men ikke sugende, underlag, idet et sugende medfører udtørring og vil invalidere undersøgelsen. Børn opbevares på sædvanlig vis i kølerum. Fostre skal undersøges ufikserede og opbevares derfor i kølerum/køleskab, indtil transport til kapellet kan foregå. Nyfødte og dødfødte børn og fostre skal transporteres i lukket, solid transportkasse. Fostre fremsendes ufikserede.

Udover foster/barn fremsendes moderens placenta ufikseret direkte til Patologiafdelingen på sædvanlig vis med elektronisk rekvisition.

I forbindelse med abort/dødfødsel/perinatal og neonatal død udtages og fremsendes sammen med foster/barn til Kapellet i sædvanligt medium placentabiopsi, sammen med udfyldt rekvisition til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Såfremt obducenten vurderer, at der er indikation for genetisk undersøgelse, udtages føtalt væv i forbindelse med obduktionen. Obducenten påfører rekvisitionssedlen yderligere fund opnået i forbindelse med obduktionen, og placentabiopsi samt føtalt væv sendes til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Nødvendige dokumenter, som afhentes af kapelassistenten på afdelingen

 • Udfyldt obduktionsrekvisition. Det er vigtigt, at barnets CPR-nummer er påført. Dette gælder både levendefødte med eget CPR-nummer og dødfødte, som får et erstatnings-CPR-nummer via den elektroniske patientjournal.
 • Ved børn (≥uge 22+0 eller levendefødte uanset gestationsalder) dødsattest (skal også sendes sammen med barnet)
 • Ved fostre (<22 uger) udfyldt blanket Håndtering af 2. trimester aborter eller en tilsvarende lokalt udformet blanket (skal også sendes sammen med fostret)  
 • Såfremt fostret skal nedgraves på kirkegård udfyldt Attest til brug ved nedgravning på kirkegård
 • Rekvisitionsseddel til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.
  Moderens og, såfremt en sådan findes, barnets papirjournal indeholdende
  • svangre- og vandrejournal
  • Astraia-beskrivelser

Ansvarlig: Astrid Petersen

 

 

 

 

 

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Anna Steensgaard
Opdateret 23-06-2021 11:06:00
af Kirsten Lund
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side