Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Patologisk anatomi - Obduktioner
Obduktion af børn og fostre fra Aalborg Universitetshospital, Aalborg

 

 

Disse omfatter obduktion af levendefødte børn, dødfødte (fra og med uge 22+0) og fostre (fra og med uge 12+0 til og med uge 21+6).

Alle disse obduktioner følger retningslinjer beskrevet under Rekvirering af obduktion, også selv om fostre ikke juridisk er omfattet af Sundhedsloven vedr. ligsyn samt vejledningerne til denne lov.

Obduktioner af fostre og børn ≤15 år udføres alle hverdage i dagtiden.

Alle foster- og børneobduktioner udføres på obduktionsstuen, Kapellet, Aalborg Universitetshospital (ligger ca. 1,5 km fra Patologiafdelingen).

Fostre og børn skal ligge på vandskyende, men ikke sugende, underlag, idet et sugende medfører udtørring og vil invalidere undersøgelsen. Frem til transport til kapellet kan foregå, skal børn opbevares i kølerum og fostre i kølerum/køleskab. Børn og fostre skal transporteres i lukket, solid transportkasse.

Placenta sendes ufikseret direkte til Patologiafdelingen efter oprettelse af elektronisk rekvisition i NordEPJ.

I forbindelse med abort/dødfødsel/perinatal og neonatal død udtages og fremsendes sammen med foster/barn en placentabiopsi i sædvanligt transportmedium.

Hvis obducenten i forbindelse med udførelsen af obduktionen finder indikation for genetisk undersøgelse, udtager obducenten føtalt væv og kontakter føtalmedicinere/obstetrikere på mailadressen AUHGraviditetsUL@rn.dk, således at disse hurtigst muligt kan indhente samtykke fra forældrene til Nationalt Genom Center. Føtalmedicinere/obstetrikere vender hurtigst muligt tilbage til obducenten med besked om, hvorvidt der er givet samtykke. Herefter udfylder obducenten den relevante rekvisitionsblanket til genetisk undersøgelse og sender den sammen med begge prøver til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Såfremt der allerede ved rekvisition af obduktion er indikation for genetisk undersøgelse udfyldes:

 • Blanketten til Nationalt Genom Center Informeret samtykke til behandling, der indebærer omfattende genetisk analyse (fremsendes ikke til Patologiafdelingen)
 • Rekvisitionsblanketten til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital (lægges sammen med placentabiopsi og fostret/barnet)
  • Ved fostre (mors CPR-nummer) og dødfødte børn (erstatnings-CPR-nummer): vælg rekvisitionen Fosterdiagnostik
  • Ved levendefødte børn (eget CPR-nummer): vælg rekvisitionen Genetiske analyser, børn + voksne

Nødvendige dokumenter, som afhentes af kapelassistenten på afdelingen

 • Udfyldt obduktionsrekvisition. Det er vigtigt, at barnets CPR-nummer er påført. Dette gælder både levendefødte med eget CPR-nummer og dødfødte, som får et erstatnings-CPR-nummer via den elektroniske patientjournal.
 • Moderens og, såfremt en sådan findes, barnets papirjournal indeholdende
  • Svangre- og vandrejournal
  • Astraiabeskrivelser
 • Ved børn (≥uge 22+0 eller levendefødte uanset gestationsalder):
  • Dødsattest (skal også sendes sammen med barnet)
 • Ved fostre (<22 uger)
Ansvarlig: Astrid Petersen

 

 

 

 

 

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Anna Steensgaard
Opdateret 30-08-2022 13:11:00
af Kirsten Lund
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side