Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Patologisk anatomi - Obduktioner
Smittefarlig obduktion

 
Alle smittefarlige lig med ikke-blodbåren smittefarlig sygdom (Forholdsregler ved smittefare), der sendes til kapellernes opbevaringsrum, skal være forsynet med gul smitteetiket på ligblanket med angivelse af den smittefarlige sygdom.

Ved evt. obduktion i ovennævnte tilfælde samt ved Jakob-Creutzfeldts sygdom skal obduktionsrekvisition også påføres smitteetiket, og typen af smittefare anføres.
 

Ansvarlig: 
Søren Dalager (AalborgUH)
Morten Johansen (RHN)

OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af Anna Steensgaard
Opdateret 23-06-2021 11:06:00
af Kirsten Lund
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side