Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Patologisk anatomi - Obduktioner
Obduktion af børn og fostre fra Regionshospital Nordjylland

 

 

 

Disse omfatter obduktion af levendefødte børn, dødfødte (fra og med uge 22+0) og fostre (fra og med uge 12+0 til og med uge 21+6).
Alle disse obduktioner følger retningslinjer beskrevet under Rekvirering af obduktion, også selv om fostre ikke juridisk er omfattet af Sundhedsloven vedr. ligsyn samt vejledningerne til denne lov.

Obduktioner af fostre og børn ≤15 år udføres alle hverdage i dagtiden.

Alle foster- og børneobduktioner udføres på obduktionsstuen, Kapellet, Aalborg Universitetshospital (ligger ca. 1,5 km fra Patologiafdelingen).

Fostrene/børnene skal derfor sendes til Kapellet (og ikke til Patologiafdelingen) på følgende adresse
Kapellet, Aalborg Universitetshospital
Ørstedsvej 38
9000 Aalborg

Obduktionstidspunkt og transport aftales med Kapellet, Aalborg Universitetshospital

(97668375) i dettes åbningstid (mandag-fredag 8.00-15.00).

Via Aalborg Universitetshospital (97660000) kan vagthavende kapelassistent kontaktes ved hastende aftaler udenfor åbningstiden. Denne formidler nødvendig kontakt til relevant overlæge.
Kontaktperson på rekvirerende afdeling skal inden transporten fra rekvirerende sygehus aftales (navn, telefonnummer, personsøger), se tjekliste som skal udfyldes og medsendes. Især er kontaktdata til rekvirerende afdeling vigtige.

Nyfødte og dødfødte børn og fostre skal transporteres i lukket, solid transportkasse. Fostre fremsendes ufikserede. Fostre og børn skal ligge på vandskyende, men ikke sugende, underlag, idet et sugende medfører udtørring og vil invalidere undersøgelsen.

Udover foster/barn medsendes moderens placenta (vakuumpakket eller i 10 % neutral buffet formalin) rekvireret via NordEPJ.

I forbindelse med abort/dødfødsel/perinatal og neonatal død udtages og fremsendes sammen med foster/barn til Kapellet i sædvanligt medium placentabiopsi, sammen med udfyldt rekvisition til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital, ved fostre vælg ”fosterdiagnostik”, ved børn (eget eller erstatnings cpr nummer) vælg ”genetiske analyser, børn + voksne".

Såfremt obducenten vurderer, at der er indikation for genetisk undersøgelse, udtages føtalt væv i forbindelse med obduktionen. Obducenten påfører rekvisitionssedlen yderligere fund opnået i forbindelse med obduktionen, og placentabiopsi samt føtalt væv sendes til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Frem til transport til Aalborg skal barnet/fostret opbevares i kølerum/køleskab.

Transport til og fra Kapellet, Aalborg Universitetshospital arrangeres af rekvirerende afdeling. Transportmåden (taxa, sygehustransport, Falck mv.) besluttes af rekvirerende afdeling. Det er vigtigt, at transportøren kender til indholdet i det transporterede.

Transporten skal være aftalt, således at sædvanligt kapelpersonale på rekvirerende sygehus forestår afsendelsen. Transporten skal endvidere være aftalt, så ankomst til Aalborg Universitetshospital foregår i Kapellets åbningstid (8.00-15.00).

Hjemtransportens planlægning vil være assisteret af kapelpersonalet, Aalborg Universitetshospital.

Nødvendige dokumenter, som skal mailes til:

AalborgUH.Patologiafdelingen, børnefosterobd

Udfyldt obduktionsrekvisition. Det er vigtigt, at barnets CPR-nummer er påført. Dette gælder både levendefødte med eget CPR-nummer og dødfødte, som får et erstatnings-CPR-nummer via den elektroniske patientjournal.

  • Ved børn (≥uge 22+0 eller levendefødte uanset gestationsalder) dødsattest (skal også sendes sammen med barnet)
  • Ved fostre (<22 uger) udfyldt blanket Håndtering af 2. trimester aborter eller en tilsvarende lokalt udformet blanket (skal også sendes sammen med fostret)
  • Såfremt fostret skal nedgraves på kirkegård udfyldt Attest til brug ved nedgravning på kirkegård
  • Moderens og, såfremt en sådan findes, barnets papirjournal indeholdende
    • Svangre- og vandrejournal
    • Astraia-beskrivelser
  • Rekvisition til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital.
  • Tjekliste ved foster-/børneobduktion på Aalborg Universitetshospital.

  Ansvarlig: Astrid Petersen

OprettetOpdateret
Oprettet 13-06-2005 12:00:00
af Anna Steensgaard
Opdateret 29-07-2022 11:25:00
af Kirsten Lund
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side